Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2019

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
17.12.2019 2219/37/2019/RK RK-37-2019-101 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina - změna závazných ukazatelů
17.12.2019 2218/37/2019/RK RK-37-2019-100 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
17.12.2019 2217/37/2019/RK RK-37-2019-99 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
17.12.2019 2216/37/2019/RK RK-37-2019-98 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
17.12.2019 2215/37/2019/RK RK-37-2019-97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
17.12.2019 2209/37/2019/RK RK-37-2019-91 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
17.12.2019 2208/37/2019/RK RK-37-2019-90 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí finančních prostředků od Evropské komise v souvislosti s programem TAIEX
17.12.2019 2207/37/2019/RK RK-37-2019-89 Návrh na poskytnutí finančního daru za reprezentaci kraje v soutěži Oranžová stuha 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
17.12.2019 2193/37/2019/RK RK-37-2019-76 Návrh na schválení finančních, investičních a odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření, úpravy závazných ukazatelů a přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Sociální věci
17.12.2019 2194/37/2019/RK RK-37-2019-75 Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
17.12.2019 2191/37/2019/RK RK-37-2019-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
17.12.2019 2190/37/2019/RK RK-37-2019-71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
17.12.2019 2189/37/2019/RK RK-37-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
17.12.2019 2188/37/2019/RK RK-37-2019-69 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
17.12.2019 2187/37/2019/RK RK-37-2019-68 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
17.12.2019 2172/37/2019/RK RK-37-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
17.12.2019 2157/37/2019/RK RK-37-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč
17.12.2019 2152/37/2019/RK RK-37-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
17.12.2019 2151/37/2019/RK RK-37-2019-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
17.12.2019 2139/37/2019/RK RK-37-2019-20 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17.12.2019 2138/37/2019/RK RK-37-2019-19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
17.12.2019 2137/37/2019/RK RK-37-2019-18 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu
17.12.2019 2136/37/2019/RK RK-37-2019-17 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17.12.2019 2125/37/2019/RK RK-37-2019-06 Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
17.12.2019 2124/37/2019/RK RK-37-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
17.12.2019 2123/37/2019/RK RK-37-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
17.12.2019 2122/37/2019/RK RK-37-2019-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
17.12.2019 2121/37/2019/RK RK-37-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019"
10.12.2019 0534/07/2019/ZK ZK-07-2019-101 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
10.12.2019 0485/07/2019/ZK ZK-07-2019-99 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
10.12.2019 0545/07/2019/ZK ZK-07-2019-70 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.12.2019 0537/07/2019/ZK ZK-07-2019-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
10.12.2019 0536/07/2019/ZK ZK-07-2019-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
10.12.2019 0533/07/2019/ZK ZK-07-2019-60 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
10.12.2019 0532/07/2019/ZK ZK-07-2019-59 Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10.12.2019 0531/07/2019/ZK ZK-07-2019-58 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10.12.2019 0487/07/2019/ZK ZK-07-2019-15 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.12.2019 0486/07/2019/ZK ZK-07-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
10.12.2019 0483/07/2019/ZK ZK-07-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
10.12.2019 0476/07/2019/ZK ZK-07-2019-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
3.12.2019 2116/36/2019/RK RK-36-2019-85 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
3.12.2019 2113/36/2019/RK RK-36-2019-82 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
3.12.2019 2112/36/2019/RK RK-36-2019-81 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
3.12.2019 2111/36/2019/RK RK-36-2019-80 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
3.12.2019 2105/36/2019/RK RK-36-2019-74 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
3.12.2019 2104/36/2019/RK RK-36-2019-73 Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
3.12.2019 2086/36/2019/RK RK-36-2019-55 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.12.2019 2085/36/2019/RK RK-36-2019-54 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.12.2019 2084/36/2019/RK RK-36-2019-53 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.12.2019 2083/36/2019/RK RK-36-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
3.12.2019 2082/36/2019/RK RK-36-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
3.12.2019 2081/36/2019/RK RK-36-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3.12.2019 2080/36/2019/RK RK-36-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
3.12.2019 2079/36/2019/RK RK-36-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
3.12.2019 2074/36/2019/RK RK-36-2019-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019
3.12.2019 2061/36/2019/RK RK-36-2019-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
3.12.2019 2060/36/2019/RK RK-36-2019-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
3.12.2019 2055/36/2019/RK RK-36-2019-26 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
3.12.2019 2045/36/2019/RK RK-36-2019-16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
3.12.2019 2044/36/2019/RK RK-36-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
3.12.2019 2043/36/2019/RK RK-36-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
3.12.2019 2037/36/2019/RK RK-36-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
3.12.2019 2034/36/2019/RK RK-36-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika
3.12.2019 2033/36/2019/RK RK-36-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
3.12.2019 2032/36/2019/RK RK-36-2019-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
3.12.2019 2031/36/2019/RK RK-36-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
26.11.2019 2024/35/2019/RK RK-35-2019-76 Začínáme v Kraji Vysočina - dary vítězům
26.11.2019 2008/35/2019/RK RK-35-2019-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
26.11.2019 2007/35/2019/RK RK-35-2019-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
26.11.2019 2005/35/2019/RK RK-35-2019-57 Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
26.11.2019 1989/35/2019/RK RK-35-2019-43 Přijetí dotací k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.11.2019 1961/35/2019/RK RK-35-2019-15 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
26.11.2019 1957/35/2019/RK RK-35-2019-11 Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
26.11.2019 1951/35/2019/RK RK-35-2019-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví
19.11.2019 1944/34/2019/RK RK-34-2019-35 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
19.11.2019 1941/34/2019/RK RK-34-2019-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
19.11.2019 1940/34/2019/RK RK-34-2019-31 Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
19.11.2019 1932/34/2019/RK RK-34-2019-24 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO
19.11.2019 1931/34/2019/RK RK-34-2019-23 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19.11.2019 1930/34/2019/RK RK-34-2019-22 Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19.11.2019 1926/34/2019/RK RK-34-2019-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.11.2019 1923/34/2019/RK RK-34-2019-15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
19.11.2019 1922/34/2019/RK RK-34-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie
19.11.2019 1912/34/2019/RK RK-34-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
19.11.2019 1911/34/2019/RK RK-34-2019-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
19.11.2019 1910/34/2019/RK RK-34-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
12.11.2019 1899/33/2019/RK RK-33-2019-68 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.11.2019 1898/33/2019/RK RK-33-2019-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.11.2019 1897/33/2019/RK RK-33-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
12.11.2019 1896/33/2019/RK RK-33-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019
12.11.2019 1894/33/2019/RK RK-33-2019-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
12.11.2019 1879/33/2019/RK RK-33-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
12.11.2019 1865/33/2019/RK RK-33-2019-34 Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12.11.2019 1863/33/2019/RK RK-33-2019-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
12.11.2019 1857/33/2019/RK RK-33-2019-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
12.11.2019 1856/33/2019/RK RK-33-2019-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
12.11.2019 1851/33/2019/RK RK-33-2019-20 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12.11.2019 1839/33/2019/RK RK-33-2019-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
12.11.2019 1834/33/2019/RK RK-33-2019-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
12.11.2019 1833/33/2019/RK RK-33-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
5.11.2019 0457/06/2019/ZK ZK-06-2019-66 Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
5.11.2019 0470/06/2019/ZK ZK-06-2019-65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.11.2019 0454/06/2019/ZK ZK-06-2019-51 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
5.11.2019 0452/06/2019/ZK ZK-06-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
5.11.2019 0451/06/2019/ZK ZK-06-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
5.11.2019 0453/06/2019/ZK ZK-06-2019-48 Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
5.11.2019 0450/06/2019/ZK ZK-06-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
5.11.2019 0449/06/2019/ZK ZK-06-2019-46 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
5.11.2019 0448/06/2019/ZK ZK-06-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
5.11.2019 0410/06/2019/ZK ZK-06-2019-07 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
5.11.2019 0408/06/2019/ZK ZK-06-2019-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
29.10.2019 1830/32/2019/RK RK-32-2019-66 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29.10.2019 1791/32/2019/RK RK-32-2019-28 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
29.10.2019 1790/32/2019/RK RK-32-2019-27 Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
29.10.2019 1789/32/2019/RK RK-32-2019-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
29.10.2019 1788/32/2019/RK RK-32-2019-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
29.10.2019 1787/32/2019/RK RK-32-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
29.10.2019 1786/32/2019/RK RK-32-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
29.10.2019 1785/32/2019/RK RK-32-2019-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
29.10.2019 1784/32/2019/RK RK-32-2019-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“
29.10.2019 1778/32/2019/RK RK-32-2019-15 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
29.10.2019 1766/32/2019/RK RK-32-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
22.10.2019 1758/31/2019/RK RK-31-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
22.10.2019 1757/31/2019/RK RK-31-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
22.10.2019 1756/31/2019/RK RK-31-2019-44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
22.10.2019 1719/31/2019/RK RK-31-2019-04 Znalostní cesta Tchaj-wan 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
22.10.2019 1718/31/2019/RK RK-31-2019-03 Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKATHON PRAGUE 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
22.10.2019 1717/31/2019/RK RK-31-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
15.10.2019 1708/30/2019/RK RK-30-2019-38 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
15.10.2019 1698/30/2019/RK RK-30-2019-27 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
15.10.2019 1692/30/2019/RK RK-30-2019-21 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
15.10.2019 1691/30/2019/RK RK-30-2019-20 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
15.10.2019 1685/30/2019/RK RK-30-2019-13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
15.10.2019 1681/30/2019/RK RK-30-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
15.10.2019 1680/30/2019/RK RK-30-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2019
15.10.2019 1679/30/2019/RK RK-30-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis
15.10.2019 1676/30/2019/RK RK-30-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Zakletá princezna
7.10.2019 1660/29/2019/RK RK-29-2019-18 Zapojení SŠ do Vysočina ZETOR Show – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
7.10.2019 1659/29/2019/RK RK-29-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
7.10.2019 1658/29/2019/RK RK-29-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
7.10.2019 1656/29/2019/RK RK-29-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
7.10.2019 1653/29/2019/RK RK-29-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
7.10.2019 1652/29/2019/RK RK-29-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
7.10.2019 1649/29/2019/RK RK-29-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7.10.2019 1647/29/2019/RK RK-29-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
7.10.2019 1646/29/2019/RK RK-29-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
1.10.2019 1642/28/2019/RK RK-28-2019-35 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
1.10.2019 1641/28/2019/RK RK-28-2019-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
1.10.2019 1640/28/2019/RK RK-28-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
1.10.2019 1639/28/2019/RK RK-28-2019-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
1.10.2019 1632/28/2019/RK RK-28-2019-25 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
1.10.2019 1631/28/2019/RK RK-28-2019-24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
1.10.2019 1618/28/2019/RK RK-28-2019-10 Finanční dar pro Město Nové Město na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
1.10.2019 1616/28/2019/RK RK-28-2019-08 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
1.10.2019 1615/28/2019/RK RK-28-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
1.10.2019 1614/28/2019/RK RK-28-2019-06 29. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
24.9.2019 1608/27/2019/RK RK-27-2019-45 Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
24.9.2019 1607/27/2019/RK RK-27-2019-44 Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
24.9.2019 1573/27/2019/RK RK-27-2019-10 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
24.9.2019 1572/27/2019/RK RK-27-2019-09 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24.9.2019 1567/27/2019/RK RK-27-2019-04 Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
24.9.2019 1565/27/2019/RK RK-27-2019-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
17.9.2019 1556/26/2019/RK RK-26-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
17.9.2019 1555/26/2019/RK RK-26-2019-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
17.9.2019 1554/26/2019/RK RK-26-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
17.9.2019 1553/26/2019/RK RK-26-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
17.9.2019 1552/26/2019/RK RK-26-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na MS Spartan race
17.9.2019 1551/26/2019/RK RK-26-2019-51 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.9.2019 1550/26/2019/RK RK-26-2019-50 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
17.9.2019 1543/26/2019/RK RK-26-2019-43 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
17.9.2019 1542/26/2019/RK RK-26-2019-42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
17.9.2019 1541/26/2019/RK RK-26-2019-41 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“
17.9.2019 1540/26/2019/RK RK-26-2019-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
17.9.2019 1507/26/2019/RK RK-26-2019-07 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
17.9.2019 1505/26/2019/RK RK-26-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
17.9.2019 1504/26/2019/RK RK-26-2019-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
10.9.2019 0385/05/2019/ZK ZK-05-2019-77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
10.9.2019 0396/05/2019/ZK ZK-05-2019-70 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10.9.2019 0395/05/2019/ZK ZK-05-2019-69 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.9.2019 0394/05/2019/ZK ZK-05-2019-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
10.9.2019 0393/05/2019/ZK ZK-05-2019-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
10.9.2019 0381/05/2019/ZK ZK-05-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
10.9.2019 0380/05/2019/ZK ZK-05-2019-55 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10.9.2019 0336/05/2019/ZK ZK-05-2019-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.9.2019 0335/05/2019/ZK ZK-05-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
10.9.2019 0334/05/2019/ZK ZK-05-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10.9.2019 0333/05/2019/ZK ZK-05-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
10.9.2019 0330/05/2019/ZK ZK-05-2019-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
10.9.2019 0329/05/2019/ZK ZK-05-2019-04 Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
3.9.2019 1500/25/2019/RK RK-25-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
3.9.2019 1458/25/2019/RK RK-25-2019-46 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
3.9.2019 1457/25/2019/RK RK-25-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
3.9.2019 1456/25/2019/RK RK-25-2019-44 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
3.9.2019 1490/25/2019/RK RK-25-2019-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019
3.9.2019 1487/25/2019/RK RK-25-2019-27 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.9.2019 1486/25/2019/RK RK-25-2019-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
3.9.2019 1485/25/2019/RK RK-25-2019-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt "Postav si svoje elektrovozítko"
3.9.2019 1484/25/2019/RK RK-25-2019-24 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2019/2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.9.2019 1483/25/2019/RK RK-25-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů
3.9.2019 1475/25/2019/RK RK-25-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
3.9.2019 1474/25/2019/RK RK-25-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – příspěvek na pořízení elektrických polohovacích lůžek, změna závazných ukazatelů a úprava plánů investic na rok 2019
3.9.2019 1473/25/2019/RK RK-25-2019-13 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
3.9.2019 1470/25/2019/RK RK-25-2019-10 Poskytnutí finančního daru Městu Přibyslav – ocenění EGWA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
3.9.2019 1468/25/2019/RK RK-25-2019-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
3.9.2019 1467/25/2019/RK RK-25-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
27.8.2019 1440/24/2019/RK RK-24-2019-51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
27.8.2019 1439/24/2019/RK RK-24-2019-50 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
27.8.2019 1421/24/2019/RK RK-24-2019-32 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“
27.8.2019 1416/24/2019/RK RK-24-2019-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- Poskytnutí dotace na projekt “Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/ European Heritage Label“
27.8.2019 1414/24/2019/RK RK-24-2019-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - finanční dar na podporu Dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava
27.8.2019 1409/24/2019/RK RK-24-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
27.8.2019 1395/24/2019/RK RK-24-2019-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu v rámci programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“
27.8.2019 1394/24/2019/RK RK-24-2019-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
13.8.2019 1382/23/2019/RK RK-23-2019-61 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
13.8.2019 1357/23/2019/RK RK-23-2019-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
13.8.2019 1356/23/2019/RK RK-23-2019-34 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
13.8.2019 1355/23/2019/RK RK-23-2019-33 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
13.8.2019 1354/23/2019/RK RK-23-2019-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
13.8.2019 1353/23/2019/RK RK-23-2019-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
13.8.2019 1352/23/2019/RK RK-23-2019-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
13.8.2019 1351/23/2019/RK RK-23-2019-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění účasti v evropském poháru Challenge Cup v házené
13.8.2019 1350/23/2019/RK RK-23-2019-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Třebíč a splátka poskytnuté zápůjčky od příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
13.8.2019 1349/23/2019/RK RK-23-2019-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B"
13.8.2019 1348/23/2019/RK RK-23-2019-26 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
13.8.2019 1347/23/2019/RK RK-23-2019-25 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
13.8.2019 1346/23/2019/RK RK-23-2019-24 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13.8.2019 1343/23/2019/RK RK-23-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
13.8.2019 1342/23/2019/RK RK-23-2019-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
13.8.2019 1339/23/2019/RK RK-23-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
13.8.2019 1336/23/2019/RK RK-23-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
13.8.2019 1332/23/2019/RK RK-23-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.8.2019 1331/23/2019/RK RK-23-2019-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, změna investičního plánu
13.8.2019 1330/23/2019/RK RK-23-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, změna investičního plánu
13.8.2019 1329/23/2019/RK RK-23-2019-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pilotní projekt eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13.8.2019 1327/23/2019/RK RK-23-2019-05 Chytrá škola SPŠ Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
13.8.2019 1326/23/2019/RK RK-23-2019-04 Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny – rozpočtové opatření na kapitole Informatika
30.7.2019 1320/22/2019/RK RK-22-2019-46 Přijetí dotace k projektu - II/129 Březina – most ev. č. 129-003 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30.7.2019 1309/22/2019/RK RK-22-2019-35 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.7.2019 1308/22/2019/RK RK-22-2019-34 Podpora odborného vzdělávání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30.7.2019 1307/22/2019/RK RK-22-2019-33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
30.7.2019 1291/22/2019/RK RK-22-2019-17 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.7.2019 1290/22/2019/RK RK-22-2019-16 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
30.7.2019 1283/22/2019/RK RK-22-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
16.7.2019 1274/21/2019/RK RK-21-2019-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019
16.7.2019 1271/21/2019/RK RK-21-2019-66 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.7.2019 1270/21/2019/RK RK-21-2019-65 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.7.2019 1267/21/2019/RK RK-21-2019-62 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.7.2019 1266/21/2019/RK RK-21-2019-61 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor a ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.7.2019 1257/21/2019/RK RK-21-2019-55 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
16.7.2019 1260/21/2019/RK RK-21-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.
16.7.2019 1256/21/2019/RK RK-21-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
16.7.2019 1259/21/2019/RK RK-21-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
16.7.2019 1255/21/2019/RK RK-21-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
16.7.2019 1254/21/2019/RK RK-21-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
16.7.2019 1253/21/2019/RK RK-21-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
16.7.2019 1258/21/2019/RK RK-21-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
16.7.2019 1252/21/2019/RK RK-21-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019
16.7.2019 1243/21/2019/RK RK-21-2019-39 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
16.7.2019 1242/21/2019/RK RK-21-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
16.7.2019 1222/21/2019/RK RK-21-2019-19 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
16.7.2019 1219/21/2019/RK RK-21-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
16.7.2019 1216/21/2019/RK RK-21-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
16.7.2019 1215/21/2019/RK RK-21-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
16.7.2019 1214/21/2019/RK RK-21-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
16.7.2019 1212/21/2019/RK RK-21-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
2.7.2019 1196/20/2019/RK RK-20-2019-93 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
2.7.2019 1195/20/2019/RK RK-20-2019-92 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
2.7.2019 1168/20/2019/RK RK-20-2019-65 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
2.7.2019 1152/20/2019/RK RK-20-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
2.7.2019 1151/20/2019/RK RK-20-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
2.7.2019 1150/20/2019/RK RK-20-2019-47 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
2.7.2019 1149/20/2019/RK RK-20-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
2.7.2019 1148/20/2019/RK RK-20-2019-45 Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
2.7.2019 1131/20/2019/RK RK-20-2019-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
2.7.2019 1130/20/2019/RK RK-20-2019-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
2.7.2019 1129/20/2019/RK RK-20-2019-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
2.7.2019 1128/20/2019/RK RK-20-2019-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
2.7.2019 1127/20/2019/RK RK-20-2019-24 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
2.7.2019 1119/20/2019/RK RK-20-2019-16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
2.7.2019 1118/20/2019/RK RK-20-2019-15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
2.7.2019 1117/20/2019/RK RK-20-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na akci akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
2.7.2019 1116/20/2019/RK RK-20-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
2.7.2019 1115/20/2019/RK RK-20-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
2.7.2019 1114/20/2019/RK RK-20-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
2.7.2019 1113/20/2019/RK RK-20-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
2.7.2019 1112/20/2019/RK RK-20-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
2.7.2019 1105/20/2019/RK RK-20-2019-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
2.7.2019 1104/20/2019/RK RK-20-2019-02 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
18.6.2019 0319/04/2019/ZK ZK-04-2019-72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0318/04/2019/ZK ZK-04-2019-71 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0317/04/2019/ZK ZK-04-2019-70 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
18.6.2019 0313/04/2019/ZK ZK-04-2019-66 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0312/04/2019/ZK ZK-04-2019-65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0309/04/2019/ZK ZK-04-2019-63 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0307/04/2019/ZK ZK-04-2019-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
18.6.2019 0306/04/2019/ZK ZK-04-2019-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč
18.6.2019 0305/04/2019/ZK ZK-04-2019-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
18.6.2019 0304/04/2019/ZK ZK-04-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
18.6.2019 0303/04/2019/ZK ZK-04-2019-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
18.6.2019 0302/04/2019/ZK ZK-04-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
18.6.2019 0301/04/2019/ZK ZK-04-2019-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
18.6.2019 0298/04/2019/ZK ZK-04-2019-52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0258/04/2019/ZK ZK-04-2019-13 Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18.6.2019 0257/04/2019/ZK ZK-04-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
18.6.2019 0256/04/2019/ZK ZK-04-2019-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
18.6.2019 0254/04/2019/ZK ZK-04-2019-09 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0253/04/2019/ZK ZK-04-2019-08 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.6.2019 0252/04/2019/ZK ZK-04-2019-07 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.6.2019 1099/19/2019/RK RK-19-2019-69 Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11.6.2019 1098/19/2019/RK RK-19-2019-68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
11.6.2019 1090/19/2019/RK RK-19-2019-60 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11.6.2019 1075/19/2019/RK RK-19-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
11.6.2019 1074/19/2019/RK RK-19-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
11.6.2019 1063/19/2019/RK RK-19-2019-34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
11.6.2019 1062/19/2019/RK RK-19-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
11.6.2019 1059/19/2019/RK RK-19-2019-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s.
11.6.2019 1058/19/2019/RK RK-19-2019-30 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11.6.2019 1057/19/2019/RK RK-19-2019-29 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
11.6.2019 1056/19/2019/RK RK-19-2019-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Dětská skeletální traumatologie
11.6.2019 1039/19/2019/RK RK-19-2019-12 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11.6.2019 1041/19/2019/RK RK-19-2019-11 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11.6.2019 1038/19/2019/RK RK-19-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
11.6.2019 1037/19/2019/RK RK-19-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
11.6.2019 1036/19/2019/RK RK-19-2019-08 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
4.6.2019 0998/18/2019/RK RK-18-2019-28 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
4.6.2019 0985/18/2019/RK RK-18-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019
4.6.2019 0984/18/2019/RK RK-18-2019-14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
4.6.2019 0977/18/2019/RK RK-18-2019-07 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0969/17/2019/RK RK-17-2019-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
28.5.2019 0968/17/2019/RK RK-17-2019-58 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
28.5.2019 0967/17/2019/RK RK-17-2019-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
28.5.2019 0962/17/2019/RK RK-17-2019-52 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0961/17/2019/RK RK-17-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
28.5.2019 0960/17/2019/RK RK-17-2019-50 Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“
28.5.2019 0952/17/2019/RK RK-17-2019-42 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0951/17/2019/RK RK-17-2019-41 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
28.5.2019 0939/17/2019/RK RK-17-2019-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
28.5.2019 0930/17/2019/RK RK-17-2019-20 Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019, včetně návrhu rozpočtového opatření
28.5.2019 0925/17/2019/RK RK-17-2019-15 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rezidence výtvarných umělců z Remeše v Telči – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
28.5.2019 0924/17/2019/RK RK-17-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
28.5.2019 0923/17/2019/RK RK-17-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
28.5.2019 0922/17/2019/RK RK-17-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
21.5.2019 0910/16/2019/RK RK-16-2019-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – vratky přeplatků za odběr podzemních vod na území Kraje Vysočina
21.5.2019 0902/16/2019/RK RK-16-2019-70 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
21.5.2019 0901/16/2019/RK RK-16-2019-69 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ a jeho ukončení
21.5.2019 0900/16/2019/RK RK-16-2019-68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
21.5.2019 0899/16/2019/RK RK-16-2019-67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
21.5.2019 0898/16/2019/RK RK-16-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
21.5.2019 0897/16/2019/RK RK-16-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“
21.5.2019 0895/16/2019/RK RK-16-2019-63 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.5.2019 0893/16/2019/RK RK-16-2019-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – změna závazných ukazatelů
21.5.2019 0892/16/2019/RK RK-16-2019-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj 6 regionů
21.5.2019 0890/16/2019/RK RK-16-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
21.5.2019 0889/16/2019/RK RK-16-2019-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a splátka poskytnuté zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč
21.5.2019 0882/16/2019/RK RK-16-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
21.5.2019 0881/16/2019/RK RK-16-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
21.5.2019 0880/16/2019/RK RK-16-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
21.5.2019 0858/16/2019/RK RK-16-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
21.5.2019 0857/16/2019/RK RK-16-2019-23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
21.5.2019 0856/16/2019/RK RK-16-2019-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
21.5.2019 0854/16/2019/RK RK-16-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
21.5.2019 0851/16/2019/RK RK-16-2019-17 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
21.5.2019 0850/16/2019/RK RK-16-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
21.5.2019 0848/16/2019/RK RK-16-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. čtvrtletí 2019 a jejich použití
21.5.2019 0846/16/2019/RK RK-16-2019-12 Finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
21.5.2019 0842/16/2019/RK RK-16-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“
14.5.2019 0242/03/2019/ZK ZK-03-2019-84 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0241/03/2019/ZK ZK-03-2019-83 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0240/03/2019/ZK ZK-03-2019-82 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0233/03/2019/ZK ZK-03-2019-75 Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14.5.2019 0232/03/2019/ZK ZK-03-2019-74 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0231/03/2019/ZK ZK-03-2019-73 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0228/03/2019/ZK ZK-03-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
14.5.2019 0227/03/2019/ZK ZK-03-2019-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
14.5.2019 0226/03/2019/ZK ZK-03-2019-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
14.5.2019 0225/03/2019/ZK ZK-03-2019-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř
14.5.2019 0215/03/2019/ZK ZK-03-2019-58 Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
14.5.2019 0213/03/2019/ZK ZK-03-2019-56 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0212/03/2019/ZK ZK-03-2019-55 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0211/03/2019/ZK ZK-03-2019-54 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0210/03/2019/ZK ZK-03-2019-53 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0209/03/2019/ZK ZK-03-2019-52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0167/03/2019/ZK ZK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
14.5.2019 0166/03/2019/ZK ZK-03-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
14.5.2019 0165/03/2019/ZK ZK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14.5.2019 0163/03/2019/ZK ZK-03-2019-06 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
14.5.2019 0162/03/2019/ZK ZK-03-2019-05 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0161/03/2019/ZK ZK-03-2019-04 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0829/15/2019/RK RK-15-2019-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru lektorovi francouzského jazyka
7.5.2019 0828/15/2019/RK RK-15-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
7.5.2019 0827/15/2019/RK RK-15-2019-53 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0826/15/2019/RK RK-15-2019-52 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0823/15/2019/RK RK-15-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
7.5.2019 0821/15/2019/RK RK-15-2019-47 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
7.5.2019 0818/15/2019/RK RK-15-2019-44 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
7.5.2019 0817/15/2019/RK RK-15-2019-43 Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
7.5.2019 0794/15/2019/RK RK-15-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0793/15/2019/RK RK-15-2019-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - příspěvek na realizaci projektu „Gastrofestival“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
7.5.2019 0792/15/2019/RK RK-15-2019-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
7.5.2019 0790/15/2019/RK RK-15-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do Evropského parlamentu
7.5.2019 0786/15/2019/RK RK-15-2019-12 Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
7.5.2019 0784/15/2019/RK RK-15-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0783/15/2019/RK RK-15-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0782/15/2019/RK RK-15-2019-08 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7.5.2019 0781/15/2019/RK RK-15-2019-07 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
30.4.2019 0774/14/2019/RK RK-14-2019-54 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0759/14/2019/RK RK-14-2019-43 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0750/14/2019/RK RK-14-2019-29 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0749/14/2019/RK RK-14-2019-28 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0748/14/2019/RK RK-14-2019-27 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0733/14/2019/RK RK-14-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
30.4.2019 0729/14/2019/RK RK-14-2019-08 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0706/13/2019/RK RK-13-2019-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
23.4.2019 0702/13/2019/RK RK-13-2019-25 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
23.4.2019 0701/13/2019/RK RK-13-2019-24 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
23.4.2019 0699/13/2019/RK RK-13-2019-22 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí a kapitole Sociální věci – navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
23.4.2019 0697/13/2019/RK RK-13-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
23.4.2019 0696/13/2019/RK RK-13-2019-19 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
23.4.2019 0695/13/2019/RK RK-13-2019-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
23.4.2019 0694/13/2019/RK RK-13-2019-17 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0693/13/2019/RK RK-13-2019-16 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0692/13/2019/RK RK-13-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru ZUŠ Žďár nad Sázavou
23.4.2019 0691/13/2019/RK RK-13-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
23.4.2019 0690/13/2019/RK RK-13-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
23.4.2019 0689/13/2019/RK RK-13-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
23.4.2019 0688/13/2019/RK RK-13-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace pro Národní památkový ústav – územní památkovou správu České Budějovice na rekonstrukci pódia na divadelním ostrově v parku SZ Jaroměřice nad Rokytnou
23.4.2019 0685/13/2019/RK RK-13-2019-08 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16.4.2019 0676/12/2019/RK RK-12-2019-42 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.4.2019 0675/12/2019/RK RK-12-2019-41 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
16.4.2019 0668/12/2019/RK RK-12-2019-34 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.4.2019 0667/12/2019/RK RK-12-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
16.4.2019 0664/12/2019/RK RK-12-2019-30 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
16.4.2019 0655/12/2019/RK RK-12-2019-21 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.4.2019 0653/12/2019/RK RK-12-2019-19 Bezpečná Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
16.4.2019 0651/12/2019/RK RK-12-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků od hlavního partnera projektu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
16.4.2019 0650/12/2019/RK RK-12-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Pocta české památkové péči“
16.4.2019 0649/12/2019/RK RK-12-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
16.4.2019 0648/12/2019/RK RK-12-2019-14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
16.4.2019 0638/12/2019/RK RK-12-2019-04 Návrh rozpočtového opatření – odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9.4.2019 0634/11/2019/RK RK-11-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018
9.4.2019 0633/11/2019/RK RK-11-2019-46 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0632/11/2019/RK RK-11-2019-45 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
9.4.2019 0624/11/2019/RK RK-11-2019-37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0622/11/2019/RK RK-11-2019-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
9.4.2019 0621/11/2019/RK RK-11-2019-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019
9.4.2019 0620/11/2019/RK RK-11-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř
9.4.2019 0617/11/2019/RK RK-11-2019-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
9.4.2019 0616/11/2019/RK RK-11-2019-30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0595/11/2019/RK RK-11-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
9.4.2019 0594/11/2019/RK RK-11-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
3.4.2019 0578/10/2019/RK RK-10-2019-101 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
3.4.2019 0577/10/2019/RK RK-10-2019-100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
3.4.2019 0576/10/2019/RK RK-10-2019-99 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
3.4.2019 0571/10/2019/RK RK-10-2019-94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
3.4.2019 0568/10/2019/RK RK-10-2019-91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
3.4.2019 0567/10/2019/RK RK-10-2019-90 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0566/10/2019/RK RK-10-2019-89 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0565/10/2019/RK RK-10-2019-88 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0564/10/2019/RK RK-10-2019-87 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0560/10/2019/RK RK-10-2019-83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
3.4.2019 0558/10/2019/RK RK-10-2019-81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
3.4.2019 0557/10/2019/RK RK-10-2019-80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
3.4.2019 0550/10/2019/RK RK-10-2019-73 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
3.4.2019 0549/10/2019/RK RK-10-2019-72 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0548/10/2019/RK RK-10-2019-71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
3.4.2019 0547/10/2019/RK RK-10-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“
3.4.2019 0514/10/2019/RK RK-10-2019-37 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0511/10/2019/RK RK-10-2019-34 Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0510/10/2019/RK RK-10-2019-33 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0503/10/2019/RK RK-10-2019-25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
3.4.2019 0502/10/2019/RK RK-10-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen
3.4.2019 0501/10/2019/RK RK-10-2019-23 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
3.4.2019 0498/10/2019/RK RK-10-2019-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu
3.4.2019 0489/10/2019/RK RK-10-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
3.4.2019 0488/10/2019/RK RK-10-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
3.4.2019 0487/10/2019/RK RK-10-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP
3.4.2019 0486/10/2019/RK RK-10-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0485/10/2019/RK RK-10-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0484/10/2019/RK RK-10-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0483/10/2019/RK RK-10-2019-06 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
19.3.2019 0147/02/2019/ZK ZK-02-2019-80 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0087/02/2019/ZK ZK-02-2019-74 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.3.2019 0085/02/2019/ZK ZK-02-2019-72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0152/02/2019/ZK ZK-02-2019-71 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0149/02/2019/ZK ZK-02-2019-68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0148/02/2019/ZK ZK-02-2019-67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0146/02/2019/ZK ZK-02-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
19.3.2019 0145/02/2019/ZK ZK-02-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
19.3.2019 0144/02/2019/ZK ZK-02-2019-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
19.3.2019 0143/02/2019/ZK ZK-02-2019-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
19.3.2019 0130/02/2019/ZK ZK-02-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0129/02/2019/ZK ZK-02-2019-50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0132/02/2019/ZK ZK-02-2019-49 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0128/02/2019/ZK ZK-02-2019-48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0126/02/2019/ZK ZK-02-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0125/02/2019/ZK ZK-02-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0124/02/2019/ZK ZK-02-2019-44 Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19.3.2019 0121/02/2019/ZK ZK-02-2019-41 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0119/02/2019/ZK ZK-02-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
19.3.2019 0092/02/2019/ZK ZK-02-2019-12 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0091/02/2019/ZK ZK-02-2019-11 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
19.3.2019 0089/02/2019/ZK ZK-02-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
19.3.2019 0084/02/2019/ZK ZK-02-2019-08 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
19.3.2019 0083/02/2019/ZK ZK-02-2019-07 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0082/02/2019/ZK ZK-02-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
12.3.2019 0471/08/2019/RK RK-08-2019-67 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12.3.2019 0462/08/2019/RK RK-08-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
12.3.2019 0444/08/2019/RK RK-08-2019-40 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0443/08/2019/RK RK-08-2019-39 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0442/08/2019/RK RK-08-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
12.3.2019 0441/08/2019/RK RK-08-2019-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
12.3.2019 0440/08/2019/RK RK-08-2019-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
12.3.2019 0421/08/2019/RK RK-08-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
12.3.2019 0419/08/2019/RK RK-08-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
12.3.2019 0418/08/2019/RK RK-08-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0417/08/2019/RK RK-08-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0416/08/2019/RK RK-08-2019-12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
12.3.2019 0410/08/2019/RK RK-08-2019-06 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12.3.2019 0409/08/2019/RK RK-08-2019-05 Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
5.3.2019 0403/07/2019/RK RK-07-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0402/07/2019/RK RK-07-2019-50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0397/07/2019/RK RK-07-2019-45 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0395/07/2019/RK RK-07-2019-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
5.3.2019 0375/07/2019/RK RK-07-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
5.3.2019 0374/07/2019/RK RK-07-2019-22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0373/07/2019/RK RK-07-2019-21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0372/07/2019/RK RK-07-2019-20 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0351/06/2019/RK RK-06-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
26.2.2019 0342/06/2019/RK RK-06-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
26.2.2019 0341/06/2019/RK RK-06-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
26.2.2019 0340/06/2019/RK RK-06-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
26.2.2019 0339/06/2019/RK RK-06-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
26.2.2019 0338/06/2019/RK RK-06-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
26.2.2019 0337/06/2019/RK RK-06-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
26.2.2019 0336/06/2019/RK RK-06-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
26.2.2019 0335/06/2019/RK RK-06-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
26.2.2019 0327/06/2019/RK RK-06-2019-40 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
26.2.2019 0326/06/2019/RK RK-06-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
26.2.2019 0322/06/2019/RK RK-06-2019-35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0321/06/2019/RK RK-06-2019-34 Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
26.2.2019 0320/06/2019/RK RK-06-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
26.2.2019 0314/06/2019/RK RK-06-2019-27 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0302/06/2019/RK RK-06-2019-15 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
26.2.2019 0301/06/2019/RK RK-06-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
26.2.2019 0300/06/2019/RK RK-06-2019-13 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26.2.2019 0293/06/2019/RK RK-06-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.2.2019 0282/05/2019/RK RK-05-2019-32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0281/05/2019/RK RK-05-2019-31 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0259/05/2019/RK RK-05-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.2.2019 0258/05/2019/RK RK-05-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19.2.2019 0257/05/2019/RK RK-05-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
12.2.2019 0250/04/2019/RK RK-04-2019-39 Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
12.2.2019 0227/04/2019/RK RK-04-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.2.2019 0222/04/2019/RK RK-04-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
12.2.2019 0221/04/2019/RK RK-04-2019-11 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.2.2019 0220/04/2019/RK RK-04-2019-10 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0207/03/2019/RK RK-03-2019-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
5.2.2019 0203/03/2019/RK RK-03-2019-48 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
5.2.2019 0202/03/2019/RK RK-03-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
5.2.2019 0196/03/2019/RK RK-03-2019-41 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0171/03/2019/RK RK-03-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
5.2.2019 0167/03/2019/RK RK-03-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0166/03/2019/RK RK-03-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0165/03/2019/RK RK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5.2.2019 0164/03/2019/RK RK-03-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0163/03/2019/RK RK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
29.1.2019 0054/01/2019/ZK ZK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
29.1.2019 0045/01/2019/ZK ZK-01-2019-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
29.1.2019 0044/01/2019/ZK ZK-01-2019-72 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
29.1.2019 0058/01/2019/ZK ZK-01-2019-53 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
29.1.2019 0052/01/2019/ZK ZK-01-2019-48 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
29.1.2019 0049/01/2019/ZK ZK-01-2019-45 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0046/01/2019/ZK ZK-01-2019-42 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
29.1.2019 0013/01/2019/ZK ZK-01-2019-12 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
29.1.2019 0012/01/2019/ZK ZK-01-2019-11 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0009/01/2019/ZK ZK-01-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
29.1.2019 0008/01/2019/ZK ZK-01-2019-07 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
22.1.2019 0148/02/2019/RK RK-02-2019-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
22.1.2019 0101/02/2019/RK RK-02-2019-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
22.1.2019 0141/02/2019/RK RK-02-2019-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
22.1.2019 0140/02/2019/RK RK-02-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
22.1.2019 0139/02/2019/RK RK-02-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.1.2019 0138/02/2019/RK RK-02-2019-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
22.1.2019 0088/02/2019/RK RK-02-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
22.1.2019 0087/02/2019/RK RK-02-2019-04 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.1.2019 0075/01/2019/RK RK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
15.1.2019 0041/01/2019/RK RK-01-2019-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
15.1.2019 0040/01/2019/RK RK-01-2019-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
15.1.2019 0026/01/2019/RK RK-01-2019-26 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
15.1.2019 0025/01/2019/RK RK-01-2019-25 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
15.1.2019 0008/01/2019/RK RK-01-2019-08 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zobrazeno 591 záznamů, dne: 17.4.2021 v 10:26.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz