Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2019

2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
9.4.2019 0634/11/2019/RK RK-11-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018
9.4.2019 0633/11/2019/RK RK-11-2019-46 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0632/11/2019/RK RK-11-2019-45 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
9.4.2019 0624/11/2019/RK RK-11-2019-37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0622/11/2019/RK RK-11-2019-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
9.4.2019 0621/11/2019/RK RK-11-2019-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019
9.4.2019 0620/11/2019/RK RK-11-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř
9.4.2019 0617/11/2019/RK RK-11-2019-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
9.4.2019 0616/11/2019/RK RK-11-2019-30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0595/11/2019/RK RK-11-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
9.4.2019 0594/11/2019/RK RK-11-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
3.4.2019 0578/10/2019/RK RK-10-2019-101 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
3.4.2019 0577/10/2019/RK RK-10-2019-100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
3.4.2019 0576/10/2019/RK RK-10-2019-99 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
3.4.2019 0571/10/2019/RK RK-10-2019-94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
3.4.2019 0568/10/2019/RK RK-10-2019-91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
3.4.2019 0567/10/2019/RK RK-10-2019-90 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0566/10/2019/RK RK-10-2019-89 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0565/10/2019/RK RK-10-2019-88 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0564/10/2019/RK RK-10-2019-87 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0560/10/2019/RK RK-10-2019-83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
3.4.2019 0558/10/2019/RK RK-10-2019-81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
3.4.2019 0557/10/2019/RK RK-10-2019-80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
3.4.2019 0550/10/2019/RK RK-10-2019-73 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
3.4.2019 0549/10/2019/RK RK-10-2019-72 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0548/10/2019/RK RK-10-2019-71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
3.4.2019 0547/10/2019/RK RK-10-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“
3.4.2019 0514/10/2019/RK RK-10-2019-37 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0511/10/2019/RK RK-10-2019-34 Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0510/10/2019/RK RK-10-2019-33 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0503/10/2019/RK RK-10-2019-25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
3.4.2019 0502/10/2019/RK RK-10-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen
3.4.2019 0501/10/2019/RK RK-10-2019-23 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
3.4.2019 0498/10/2019/RK RK-10-2019-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu
3.4.2019 0489/10/2019/RK RK-10-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
3.4.2019 0488/10/2019/RK RK-10-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
3.4.2019 0487/10/2019/RK RK-10-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP
3.4.2019 0486/10/2019/RK RK-10-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0485/10/2019/RK RK-10-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0484/10/2019/RK RK-10-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0483/10/2019/RK RK-10-2019-06 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
19.3.2019 0147/02/2019/ZK ZK-02-2019-80 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0087/02/2019/ZK ZK-02-2019-74 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.3.2019 0085/02/2019/ZK ZK-02-2019-72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0152/02/2019/ZK ZK-02-2019-71 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0149/02/2019/ZK ZK-02-2019-68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0148/02/2019/ZK ZK-02-2019-67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0146/02/2019/ZK ZK-02-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
19.3.2019 0145/02/2019/ZK ZK-02-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
19.3.2019 0144/02/2019/ZK ZK-02-2019-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
19.3.2019 0143/02/2019/ZK ZK-02-2019-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
19.3.2019 0130/02/2019/ZK ZK-02-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0129/02/2019/ZK ZK-02-2019-50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0132/02/2019/ZK ZK-02-2019-49 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0128/02/2019/ZK ZK-02-2019-48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0126/02/2019/ZK ZK-02-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0125/02/2019/ZK ZK-02-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0124/02/2019/ZK ZK-02-2019-44 Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19.3.2019 0121/02/2019/ZK ZK-02-2019-41 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0119/02/2019/ZK ZK-02-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
19.3.2019 0092/02/2019/ZK ZK-02-2019-12 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0091/02/2019/ZK ZK-02-2019-11 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
19.3.2019 0089/02/2019/ZK ZK-02-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
19.3.2019 0084/02/2019/ZK ZK-02-2019-08 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
19.3.2019 0083/02/2019/ZK ZK-02-2019-07 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0082/02/2019/ZK ZK-02-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
12.3.2019 0471/08/2019/RK RK-08-2019-67 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12.3.2019 0462/08/2019/RK RK-08-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
12.3.2019 0444/08/2019/RK RK-08-2019-40 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0443/08/2019/RK RK-08-2019-39 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0442/08/2019/RK RK-08-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
12.3.2019 0441/08/2019/RK RK-08-2019-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
12.3.2019 0440/08/2019/RK RK-08-2019-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
12.3.2019 0421/08/2019/RK RK-08-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
12.3.2019 0419/08/2019/RK RK-08-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
12.3.2019 0418/08/2019/RK RK-08-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0417/08/2019/RK RK-08-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0416/08/2019/RK RK-08-2019-12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
12.3.2019 0410/08/2019/RK RK-08-2019-06 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12.3.2019 0409/08/2019/RK RK-08-2019-05 Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
5.3.2019 0403/07/2019/RK RK-07-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0402/07/2019/RK RK-07-2019-50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0397/07/2019/RK RK-07-2019-45 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0395/07/2019/RK RK-07-2019-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
5.3.2019 0375/07/2019/RK RK-07-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
5.3.2019 0374/07/2019/RK RK-07-2019-22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0373/07/2019/RK RK-07-2019-21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0372/07/2019/RK RK-07-2019-20 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0351/06/2019/RK RK-06-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
26.2.2019 0342/06/2019/RK RK-06-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
26.2.2019 0341/06/2019/RK RK-06-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
26.2.2019 0340/06/2019/RK RK-06-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
26.2.2019 0339/06/2019/RK RK-06-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
26.2.2019 0338/06/2019/RK RK-06-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
26.2.2019 0337/06/2019/RK RK-06-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
26.2.2019 0336/06/2019/RK RK-06-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
26.2.2019 0335/06/2019/RK RK-06-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
26.2.2019 0327/06/2019/RK RK-06-2019-40 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
26.2.2019 0326/06/2019/RK RK-06-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
26.2.2019 0322/06/2019/RK RK-06-2019-35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0321/06/2019/RK RK-06-2019-34 Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
26.2.2019 0320/06/2019/RK RK-06-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
26.2.2019 0314/06/2019/RK RK-06-2019-27 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0302/06/2019/RK RK-06-2019-15 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
26.2.2019 0301/06/2019/RK RK-06-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
26.2.2019 0300/06/2019/RK RK-06-2019-13 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26.2.2019 0293/06/2019/RK RK-06-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.2.2019 0282/05/2019/RK RK-05-2019-32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0281/05/2019/RK RK-05-2019-31 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0259/05/2019/RK RK-05-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.2.2019 0258/05/2019/RK RK-05-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19.2.2019 0257/05/2019/RK RK-05-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
12.2.2019 0250/04/2019/RK RK-04-2019-39 Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
12.2.2019 0227/04/2019/RK RK-04-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.2.2019 0222/04/2019/RK RK-04-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
12.2.2019 0221/04/2019/RK RK-04-2019-11 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.2.2019 0220/04/2019/RK RK-04-2019-10 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0207/03/2019/RK RK-03-2019-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
5.2.2019 0203/03/2019/RK RK-03-2019-48 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
5.2.2019 0202/03/2019/RK RK-03-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
5.2.2019 0196/03/2019/RK RK-03-2019-41 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0171/03/2019/RK RK-03-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
5.2.2019 0167/03/2019/RK RK-03-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0166/03/2019/RK RK-03-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0165/03/2019/RK RK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5.2.2019 0164/03/2019/RK RK-03-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0163/03/2019/RK RK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
29.1.2019 0054/01/2019/ZK ZK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
29.1.2019 0045/01/2019/ZK ZK-01-2019-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
29.1.2019 0044/01/2019/ZK ZK-01-2019-72 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
29.1.2019 0058/01/2019/ZK ZK-01-2019-53 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
29.1.2019 0052/01/2019/ZK ZK-01-2019-48 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
29.1.2019 0049/01/2019/ZK ZK-01-2019-45 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0046/01/2019/ZK ZK-01-2019-42 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
29.1.2019 0013/01/2019/ZK ZK-01-2019-12 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
29.1.2019 0012/01/2019/ZK ZK-01-2019-11 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0009/01/2019/ZK ZK-01-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
29.1.2019 0008/01/2019/ZK ZK-01-2019-07 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
22.1.2019 0148/02/2019/RK RK-02-2019-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
22.1.2019 0101/02/2019/RK RK-02-2019-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
22.1.2019 0141/02/2019/RK RK-02-2019-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
22.1.2019 0140/02/2019/RK RK-02-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
22.1.2019 0139/02/2019/RK RK-02-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.1.2019 0138/02/2019/RK RK-02-2019-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
22.1.2019 0088/02/2019/RK RK-02-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
22.1.2019 0087/02/2019/RK RK-02-2019-04 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.1.2019 0075/01/2019/RK RK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
15.1.2019 0041/01/2019/RK RK-01-2019-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
15.1.2019 0040/01/2019/RK RK-01-2019-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
15.1.2019 0026/01/2019/RK RK-01-2019-26 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
15.1.2019 0025/01/2019/RK RK-01-2019-25 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
15.1.2019 0008/01/2019/RK RK-01-2019-08 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zobrazeno 152 záznamů, dne: 20.4.2019 v 14:35.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz