Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2020

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
22.12.2020 0586/08/2020/ZK ZK-08-2020-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
22.12.2020 0585/08/2020/ZK ZK-08-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
22.12.2020 0564/08/2020/ZK ZK-08-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
22.12.2020 0563/08/2020/ZK ZK-08-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
22.12.2020 0560/08/2020/ZK ZK-08-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
15.12.2020 2356/37/2020/RK RK-37-2020-100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.
15.12.2020 2355/37/2020/RK RK-37-2020-99 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO
15.12.2020 2354/37/2020/RK RK-37-2020-98 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“
15.12.2020 2353/37/2020/RK RK-37-2020-97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
15.12.2020 2350/37/2020/RK RK-37-2020-94 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
15.12.2020 2349/37/2020/RK RK-37-2020-93 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
15.12.2020 2345/37/2020/RK RK-37-2020-89 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“
15.12.2020 2342/37/2020/RK RK-37-2020-86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
15.12.2020 2341/37/2020/RK RK-37-2020-85 Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
15.12.2020 2340/37/2020/RK RK-37-2020-84 Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19
15.12.2020 2339/37/2020/RK RK-37-2020-83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem
15.12.2020 2338/37/2020/RK RK-37-2020-82 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem
15.12.2020 2335/37/2020/RK RK-37-2020-79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
15.12.2020 2334/37/2020/RK RK-37-2020-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
15.12.2020 2329/37/2020/RK RK-37-2020-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“
15.12.2020 2328/37/2020/RK RK-37-2020-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
15.12.2020 2325/37/2020/RK RK-37-2020-68 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
15.12.2020 2322/37/2020/RK RK-37-2020-65 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
15.12.2020 2320/37/2020/RK RK-37-2020-63 Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
15.12.2020 2319/37/2020/RK RK-37-2020-62 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
15.12.2020 2318/37/2020/RK RK-37-2020-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
15.12.2020 2317/37/2020/RK RK-37-2020-60 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
15.12.2020 2316/37/2020/RK RK-37-2020-59 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
15.12.2020 2311/37/2020/RK RK-37-2020-54 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
15.12.2020 2310/37/2020/RK RK-37-2020-53 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
15.12.2020 2309/37/2020/RK RK-37-2020-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů
15.12.2020 2307/37/2020/RK RK-37-2020-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
15.12.2020 2305/37/2020/RK RK-37-2020-48 Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
15.12.2020 2304/37/2020/RK RK-37-2020-47 Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
15.12.2020 2302/37/2020/RK RK-37-2020-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
15.12.2020 2299/37/2020/RK RK-37-2020-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
15.12.2020 2285/37/2020/RK RK-37-2020-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
15.12.2020 2280/37/2020/RK RK-37-2020-24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“
15.12.2020 2279/37/2020/RK RK-37-2020-23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
15.12.2020 2275/37/2020/RK RK-37-2020-19 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
15.12.2020 2271/37/2020/RK RK-37-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury
15.12.2020 2268/37/2020/RK RK-37-2020-12 Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
15.12.2020 2263/37/2020/RK RK-37-2020-07 Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15.12.2020 2262/37/2020/RK RK-37-2020-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
8.12.2020 2230/36/2020/RK RK-36-2020-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2229/36/2020/RK RK-36-2020-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
8.12.2020 2228/36/2020/RK RK-36-2020-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2227/36/2020/RK RK-36-2020-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2226/36/2020/RK RK-36-2020-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2225/36/2020/RK RK-36-2020-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2224/36/2020/RK RK-36-2020-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
8.12.2020 2223/36/2020/RK RK-36-2020-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
8.12.2020 2222/36/2020/RK RK-36-2020-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
8.12.2020 2204/36/2020/RK RK-36-2020-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
8.12.2020 2198/36/2020/RK RK-36-2020-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí
8.12.2020 2197/36/2020/RK RK-36-2020-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
8.12.2020 2188/36/2020/RK RK-36-2020-30 Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
8.12.2020 2187/36/2020/RK RK-36-2020-29 Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
8.12.2020 2186/36/2020/RK RK-36-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
8.12.2020 2185/36/2020/RK RK-36-2020-27 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
8.12.2020 2183/36/2020/RK RK-36-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
8.12.2020 2182/36/2020/RK RK-36-2020-24 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
8.12.2020 2181/36/2020/RK RK-36-2020-23 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
1.12.2020 0550/07/2020/ZK ZK-07-2020-65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
1.12.2020 0525/07/2020/ZK ZK-07-2020-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
1.12.2020 0543/07/2020/ZK ZK-07-2020-52 Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
1.12.2020 0541/07/2020/ZK ZK-07-2020-48 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
1.12.2020 0532/07/2020/ZK ZK-07-2020-41 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
1.12.2020 0530/07/2020/ZK ZK-07-2020-39 Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
1.12.2020 0523/07/2020/ZK ZK-07-2020-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
1.12.2020 0522/07/2020/ZK ZK-07-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
1.12.2020 0521/07/2020/ZK ZK-07-2020-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
1.12.2020 0520/07/2020/ZK ZK-07-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
1.12.2020 0494/07/2020/ZK ZK-07-2020-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
1.12.2020 0490/07/2020/ZK ZK-07-2020-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
24.11.2020 2110/35/2020/RK RK-35-2020-67 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
24.11.2020 2151/35/2020/RK RK-35-2020-58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“
24.11.2020 2150/35/2020/RK RK-35-2020-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
24.11.2020 2140/35/2020/RK RK-35-2020-47 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – vratka účelové dotace určené na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Ministerstvo práce a sociálních věcí
24.11.2020 2139/35/2020/RK RK-35-2020-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E)
24.11.2020 2138/35/2020/RK RK-35-2020-45 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
24.11.2020 2137/35/2020/RK RK-35-2020-44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
24.11.2020 2136/35/2020/RK RK-35-2020-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
24.11.2020 2134/35/2020/RK RK-35-2020-41 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
24.11.2020 2133/35/2020/RK RK-35-2020-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
24.11.2020 2115/35/2020/RK RK-35-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
24.11.2020 2114/35/2020/RK RK-35-2020-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí příspěvku na zajištění funkce základní knihovny ve Městě Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny od Města Havlíčkův Brod
24.11.2020 2099/35/2020/RK RK-35-2020-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem a vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
24.11.2020 2098/35/2020/RK RK-35-2020-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
24.11.2020 2094/35/2020/RK RK-35-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020.
18.11.2020 0483/06/2020/ZK ZK-06-2020-07 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
10.11.2020 2072/34/2020/RK RK-34-2020-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s investiční činností kraje
10.11.2020 2071/34/2020/RK RK-34-2020-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020
10.11.2020 2070/34/2020/RK RK-34-2020-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků
10.11.2020 2068/34/2020/RK RK-34-2020-37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.11.2020 2060/34/2020/RK RK-34-2020-29 Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10.11.2020 2059/34/2020/RK RK-34-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.11.2020 2058/34/2020/RK RK-34-2020-27 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
10.11.2020 2054/34/2020/RK RK-34-2020-23 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
10.11.2020 2047/34/2020/RK RK-34-2020-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
10.11.2020 2046/34/2020/RK RK-34-2020-16 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10.11.2020 2045/34/2020/RK RK-34-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
10.11.2020 2044/34/2020/RK RK-34-2020-14 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10.11.2020 2043/34/2020/RK RK-34-2020-13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
10.11.2020 2042/34/2020/RK RK-34-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic
10.11.2020 2033/34/2020/RK RK-34-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
10.11.2020 2032/34/2020/RK RK-34-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
3.11.2020 2029/33/2020/RK RK-33-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí
3.11.2020 2027/33/2020/RK RK-33-2020-30 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.11.2020 2026/33/2020/RK RK-33-2020-29 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče
3.11.2020 2024/33/2020/RK RK-33-2020-27 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa
3.11.2020 2020/33/2020/RK RK-33-2020-23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
3.11.2020 2009/33/2020/RK RK-33-2020-12 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
3.11.2020 2005/33/2020/RK RK-33-2020-09 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
27.10.2020 1974/32/2020/RK RK-32-2020-37 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
27.10.2020 1992/32/2020/RK RK-32-2020-30 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
27.10.2020 1991/32/2020/RK RK-32-2020-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
27.10.2020 1986/32/2020/RK RK-32-2020-24 Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
27.10.2020 1985/32/2020/RK RK-32-2020-23 Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
27.10.2020 1983/32/2020/RK RK-32-2020-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
27.10.2020 1977/32/2020/RK RK-32-2020-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
27.10.2020 1975/32/2020/RK RK-32-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů
27.10.2020 1971/32/2020/RK RK-32-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
27.10.2020 1963/32/2020/RK RK-32-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
27.10.2020 1962/32/2020/RK RK-32-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP
20.10.2020 1954/31/2020/RK RK-31-2020-63 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
20.10.2020 1949/31/2020/RK RK-31-2020-58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
20.10.2020 1943/31/2020/RK RK-31-2020-52 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
20.10.2020 1942/31/2020/RK RK-31-2020-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
20.10.2020 1941/31/2020/RK RK-31-2020-50 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
20.10.2020 1940/31/2020/RK RK-31-2020-49 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.
20.10.2020 1939/31/2020/RK RK-31-2020-48 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
20.10.2020 1938/31/2020/RK RK-31-2020-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
20.10.2020 1937/31/2020/RK RK-31-2020-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
20.10.2020 1936/31/2020/RK RK-31-2020-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
20.10.2020 1935/31/2020/RK RK-31-2020-44 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
20.10.2020 1922/31/2020/RK RK-31-2020-32 Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
20.10.2020 1908/31/2020/RK RK-31-2020-18 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
20.10.2020 1903/31/2020/RK RK-31-2020-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
20.10.2020 1902/31/2020/RK RK-31-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
20.10.2020 1901/31/2020/RK RK-31-2020-11 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
20.10.2020 1894/31/2020/RK RK-31-2020-04 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
20.10.2020 1893/31/2020/RK RK-31-2020-03 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
20.10.2020 1892/31/2020/RK RK-31-2020-02 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
13.10.2020 1885/30/2020/RK RK-30-2020-55 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
13.10.2020 1882/30/2020/RK RK-30-2020-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
13.10.2020 1876/30/2020/RK RK-30-2020-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
13.10.2020 1863/30/2020/RK RK-30-2020-33 Přijetí dotace k projektu - II/353 Nové Veselí - obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13.10.2020 1862/30/2020/RK RK-30-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
13.10.2020 1853/30/2020/RK RK-30-2020-24 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
13.10.2020 1852/30/2020/RK RK-30-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
13.10.2020 1851/30/2020/RK RK-30-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
13.10.2020 1850/30/2020/RK RK-30-2020-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.
13.10.2020 1849/30/2020/RK RK-30-2020-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
13.10.2020 1848/30/2020/RK RK-30-2020-19 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
13.10.2020 1847/30/2020/RK RK-30-2020-18 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13.10.2020 1843/30/2020/RK RK-30-2020-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
13.10.2020 1841/30/2020/RK RK-30-2020-11 Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
13.10.2020 1837/30/2020/RK RK-30-2020-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
13.10.2020 1836/30/2020/RK RK-30-2020-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
13.10.2020 1835/30/2020/RK RK-30-2020-05 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.10.2020 1834/30/2020/RK RK-30-2020-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
13.10.2020 1833/30/2020/RK RK-30-2020-03 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
6.10.2020 1830/29/2020/RK RK-29-2020-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
6.10.2020 1829/29/2020/RK RK-29-2020-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina
6.10.2020 1828/29/2020/RK RK-29-2020-61 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384
6.10.2020 1827/29/2020/RK RK-29-2020-60 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
6.10.2020 1820/29/2020/RK RK-29-2020-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
6.10.2020 1819/29/2020/RK RK-29-2020-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
6.10.2020 1818/29/2020/RK RK-29-2020-51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
6.10.2020 1817/29/2020/RK RK-29-2020-50 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
6.10.2020 1796/29/2020/RK RK-29-2020-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
6.10.2020 1795/29/2020/RK RK-29-2020-28 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
6.10.2020 1788/29/2020/RK RK-29-2020-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
6.10.2020 1786/29/2020/RK RK-29-2020-19 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
6.10.2020 1780/29/2020/RK RK-29-2020-13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6.10.2020 1779/29/2020/RK RK-29-2020-12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6.10.2020 1777/29/2020/RK RK-29-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6.10.2020 1776/29/2020/RK RK-29-2020-10 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
6.10.2020 1775/29/2020/RK RK-29-2020-09 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
6.10.2020 1778/29/2020/RK RK-29-2020-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
6.10.2020 1770/29/2020/RK RK-29-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
6.10.2020 1769/29/2020/RK RK-29-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
22.9.2020 1762/28/2020/RK RK-28-2020-43 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
22.9.2020 1747/28/2020/RK RK-28-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
22.9.2020 1742/28/2020/RK RK-28-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
22.9.2020 1741/28/2020/RK RK-28-2020-21 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
22.9.2020 1740/28/2020/RK RK-28-2020-20 Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
22.9.2020 1737/28/2020/RK RK-28-2020-17 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
22.9.2020 1736/28/2020/RK RK-28-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
22.9.2020 1735/28/2020/RK RK-28-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22.9.2020 1734/28/2020/RK RK-28-2020-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB
22.9.2020 1731/28/2020/RK RK-28-2020-11 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
22.9.2020 1730/28/2020/RK RK-28-2020-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
22.9.2020 1729/28/2020/RK RK-28-2020-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
15.9.2020 1719/27/2020/RK RK-27-2020-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
15.9.2020 1713/27/2020/RK RK-27-2020-67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
15.9.2020 1712/27/2020/RK RK-27-2020-66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy
15.9.2020 1711/27/2020/RK RK-27-2020-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
15.9.2020 1710/27/2020/RK RK-27-2020-64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
15.9.2020 1693/27/2020/RK RK-27-2020-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
15.9.2020 1683/27/2020/RK RK-27-2020-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
15.9.2020 1682/27/2020/RK RK-27-2020-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
15.9.2020 1678/27/2020/RK RK-27-2020-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
15.9.2020 1677/27/2020/RK RK-27-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
15.9.2020 1673/27/2020/RK RK-27-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
15.9.2020 1670/27/2020/RK RK-27-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
15.9.2020 1657/27/2020/RK RK-27-2020-12 Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
15.9.2020 1656/27/2020/RK RK-27-2020-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
15.9.2020 1655/27/2020/RK RK-27-2020-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
15.9.2020 1654/27/2020/RK RK-27-2020-09 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
8.9.2020 0461/05/2020/ZK ZK-05-2020-139 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
8.9.2020 0472/05/2020/ZK ZK-05-2020-132 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0471/05/2020/ZK ZK-05-2020-131 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0468/05/2020/ZK ZK-05-2020-128 FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0467/05/2020/ZK ZK-05-2020-127 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
8.9.2020 0466/05/2020/ZK ZK-05-2020-126 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
8.9.2020 0463/05/2020/ZK ZK-05-2020-123 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0457/05/2020/ZK ZK-05-2020-119 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
8.9.2020 0455/05/2020/ZK ZK-05-2020-117 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
8.9.2020 0446/05/2020/ZK ZK-05-2020-108 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
8.9.2020 0444/05/2020/ZK ZK-05-2020-106 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
8.9.2020 0439/05/2020/ZK ZK-05-2020-101 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0437/05/2020/ZK ZK-05-2020-99 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
8.9.2020 0433/05/2020/ZK ZK-05-2020-95 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
8.9.2020 0431/05/2020/ZK ZK-05-2020-93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
8.9.2020 0430/05/2020/ZK ZK-05-2020-92 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0361/05/2020/ZK ZK-05-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
8.9.2020 0359/05/2020/ZK ZK-05-2020-21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
8.9.2020 0358/05/2020/ZK ZK-05-2020-20 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
8.9.2020 0357/05/2020/ZK ZK-05-2020-19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
8.9.2020 0346/05/2020/ZK ZK-05-2020-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
8.9.2020 0345/05/2020/ZK ZK-05-2020-08 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8.9.2020 0344/05/2020/ZK ZK-05-2020-07 Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
1.9.2020 1638/26/2020/RK RK-26-2020-35 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - II. kolo - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
1.9.2020 1635/26/2020/RK RK-26-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
1.9.2020 1634/26/2020/RK RK-26-2020-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
1.9.2020 1628/26/2020/RK RK-26-2020-24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
1.9.2020 1616/26/2020/RK RK-26-2020-13 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
1.9.2020 1615/26/2020/RK RK-26-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“
1.9.2020 1612/26/2020/RK RK-26-2020-09 Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
1.9.2020 1611/26/2020/RK RK-26-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
1.9.2020 1608/26/2020/RK RK-26-2020-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
1.9.2020 1607/26/2020/RK RK-26-2020-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA
25.8.2020 1592/25/2020/RK RK-25-2020-97 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
25.8.2020 1578/25/2020/RK RK-25-2020-83 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
25.8.2020 1563/25/2020/RK RK-25-2020-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
25.8.2020 1540/25/2020/RK RK-25-2020-45 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
25.8.2020 1530/25/2020/RK RK-25-2020-37 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření
25.8.2020 1519/25/2020/RK RK-25-2020-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
25.8.2020 1518/25/2020/RK RK-25-2020-25 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
25.8.2020 1512/25/2020/RK RK-25-2020-19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
25.8.2020 1511/25/2020/RK RK-25-2020-18 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
25.8.2020 1510/25/2020/RK RK-25-2020-17 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
25.8.2020 1509/25/2020/RK RK-25-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
25.8.2020 1508/25/2020/RK RK-25-2020-15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
25.8.2020 1499/25/2020/RK RK-25-2020-07 Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
25.8.2020 1498/25/2020/RK RK-25-2020-06 Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
25.8.2020 1497/25/2020/RK RK-25-2020-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
25.8.2020 1496/25/2020/RK RK-25-2020-04 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
25.8.2020 1495/25/2020/RK RK-25-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
11.8.2020 1487/24/2020/RK RK-24-2020-66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
11.8.2020 1486/24/2020/RK RK-24-2020-65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
11.8.2020 1485/24/2020/RK RK-24-2020-64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
11.8.2020 1463/24/2020/RK RK-24-2020-43 Přijetí dotace k projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.8.2020 1460/24/2020/RK RK-24-2020-40 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11.8.2020 1453/24/2020/RK RK-24-2020-33 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
11.8.2020 1448/24/2020/RK RK-24-2020-28 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
11.8.2020 1447/24/2020/RK RK-24-2020-27 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 4. etapa
11.8.2020 1446/24/2020/RK RK-24-2020-26 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa
11.8.2020 1445/24/2020/RK RK-24-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
11.8.2020 1444/24/2020/RK RK-24-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina
11.8.2020 1443/24/2020/RK RK-24-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
11.8.2020 1438/24/2020/RK RK-24-2020-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
11.8.2020 1430/24/2020/RK RK-24-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
11.8.2020 1432/24/2020/RK RK-24-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
11.8.2020 1429/24/2020/RK RK-24-2020-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice
28.7.2020 1417/23/2020/RK RK-23-2020-71 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+
28.7.2020 1381/23/2020/RK RK-23-2020-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
28.7.2020 1369/23/2020/RK RK-23-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
28.7.2020 1368/23/2020/RK RK-23-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
28.7.2020 1367/23/2020/RK RK-23-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
28.7.2020 1360/23/2020/RK RK-23-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
28.7.2020 1356/23/2020/RK RK-23-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby
28.7.2020 1355/23/2020/RK RK-23-2020-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
28.7.2020 1354/23/2020/RK RK-23-2020-09 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
14.7.2020 1345/22/2020/RK RK-22-2020-77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené I. pololetí 2020
14.7.2020 1337/22/2020/RK RK-22-2020-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
14.7.2020 1312/22/2020/RK RK-22-2020-46 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.7.2020 1311/22/2020/RK RK-22-2020-45 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.7.2020 1310/22/2020/RK RK-22-2020-44 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.7.2020 1309/22/2020/RK RK-22-2020-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020
14.7.2020 1308/22/2020/RK RK-22-2020-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
14.7.2020 1307/22/2020/RK RK-22-2020-41 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.7.2020 1306/22/2020/RK RK-22-2020-40 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodovědné a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.7.2020 1294/22/2020/RK RK-22-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
14.7.2020 1293/22/2020/RK RK-22-2020-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
14.7.2020 1292/22/2020/RK RK-22-2020-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
14.7.2020 1283/22/2020/RK RK-22-2020-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
14.7.2020 1272/22/2020/RK RK-22-2020-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
30.6.2020 1266/21/2020/RK RK-21-2020-57 Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
30.6.2020 1242/21/2020/RK RK-21-2020-33 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
30.6.2020 1234/21/2020/RK RK-21-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
30.6.2020 1224/21/2020/RK RK-21-2020-16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
30.6.2020 1223/21/2020/RK RK-21-2020-15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
30.6.2020 1222/21/2020/RK RK-21-2020-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina
30.6.2020 1218/21/2020/RK RK-21-2020-10 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
30.6.2020 1215/21/2020/RK RK-21-2020-07 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.6.2020 1211/21/2020/RK RK-21-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
30.6.2020 1210/21/2020/RK RK-21-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
22.6.2020 1205/20/2020/RK RK-20-2020-75 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
22.6.2020 1204/20/2020/RK RK-20-2020-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
22.6.2020 1203/20/2020/RK RK-20-2020-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
22.6.2020 1202/20/2020/RK RK-20-2020-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
22.6.2020 1196/20/2020/RK RK-20-2020-66 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
22.6.2020 1195/20/2020/RK RK-20-2020-65 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
22.6.2020 1194/20/2020/RK RK-20-2020-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"
22.6.2020 1166/20/2020/RK RK-20-2020-36 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
22.6.2020 1164/20/2020/RK RK-20-2020-34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
22.6.2020 1163/20/2020/RK RK-20-2020-33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
22.6.2020 1162/20/2020/RK RK-20-2020-32 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
22.6.2020 1160/20/2020/RK RK-20-2020-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
22.6.2020 1158/20/2020/RK RK-20-2020-29 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
22.6.2020 1157/20/2020/RK RK-20-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
22.6.2020 1156/20/2020/RK RK-20-2020-27 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
22.6.2020 1151/20/2020/RK RK-20-2020-22 Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
22.6.2020 1148/20/2020/RK RK-20-2020-19 Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
22.6.2020 1147/20/2020/RK RK-20-2020-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
22.6.2020 1146/20/2020/RK RK-20-2020-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“
22.6.2020 1145/20/2020/RK RK-20-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19
22.6.2020 1141/20/2020/RK RK-20-2020-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
22.6.2020 1140/20/2020/RK RK-20-2020-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
22.6.2020 1139/20/2020/RK RK-20-2020-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
16.6.2020 0258/04/2020/ZK ZK-04-2020-81 Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16.6.2020 0335/04/2020/ZK ZK-04-2020-78 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0334/04/2020/ZK ZK-04-2020-77 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0333/04/2020/ZK ZK-04-2020-76 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0332/04/2020/ZK ZK-04-2020-75 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0326/04/2020/ZK ZK-04-2020-69 Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0325/04/2020/ZK ZK-04-2020-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
16.6.2020 0324/04/2020/ZK ZK-04-2020-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
16.6.2020 0323/04/2020/ZK ZK-04-2020-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
16.6.2020 0322/04/2020/ZK ZK-04-2020-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
16.6.2020 0321/04/2020/ZK ZK-04-2020-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
16.6.2020 0320/04/2020/ZK ZK-04-2020-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
16.6.2020 0319/04/2020/ZK ZK-04-2020-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
16.6.2020 0318/04/2020/ZK ZK-04-2020-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
16.6.2020 0317/04/2020/ZK ZK-04-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
16.6.2020 0316/04/2020/ZK ZK-04-2020-59 Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
16.6.2020 0315/04/2020/ZK ZK-04-2020-58 Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
16.6.2020 0311/04/2020/ZK ZK-04-2020-54 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0310/04/2020/ZK ZK-04-2020-53 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
16.6.2020 0305/04/2020/ZK ZK-04-2020-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
16.6.2020 0304/04/2020/ZK ZK-04-2020-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
16.6.2020 0303/04/2020/ZK ZK-04-2020-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
16.6.2020 0302/04/2020/ZK ZK-04-2020-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
16.6.2020 0300/04/2020/ZK ZK-04-2020-43 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0299/04/2020/ZK ZK-04-2020-42 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0298/04/2020/ZK ZK-04-2020-41 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0297/04/2020/ZK ZK-04-2020-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
16.6.2020 0272/04/2020/ZK ZK-04-2020-15 Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
16.6.2020 0267/04/2020/ZK ZK-04-2020-11 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0265/04/2020/ZK ZK-04-2020-09 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
16.6.2020 0263/04/2020/ZK ZK-04-2020-07 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16.6.2020 0262/04/2020/ZK ZK-04-2020-06 Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16.6.2020 0261/04/2020/ZK ZK-04-2020-05 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.6.2020 0260/04/2020/ZK ZK-04-2020-04 Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9.6.2020 1124/19/2020/RK RK-19-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
9.6.2020 1123/19/2020/RK RK-19-2020-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
9.6.2020 1122/19/2020/RK RK-19-2020-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
9.6.2020 1108/19/2020/RK RK-19-2020-45 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
9.6.2020 1103/19/2020/RK RK-19-2020-40 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
9.6.2020 1102/19/2020/RK RK-19-2020-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
9.6.2020 1101/19/2020/RK RK-19-2020-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
9.6.2020 1100/19/2020/RK RK-19-2020-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
9.6.2020 1099/19/2020/RK RK-19-2020-36 Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.6.2020 1092/19/2020/RK RK-19-2020-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
9.6.2020 1091/19/2020/RK RK-19-2020-28 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."
9.6.2020 1080/19/2020/RK RK-19-2020-19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
9.6.2020 1079/19/2020/RK RK-19-2020-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
9.6.2020 1064/19/2020/RK RK-19-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
2.6.2020 1050/18/2020/RK RK-18-2020-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
2.6.2020 1047/18/2020/RK RK-18-2020-69 Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
2.6.2020 1035/18/2020/RK RK-18-2020-58 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 1033/18/2020/RK RK-18-2020-56 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 1028/18/2020/RK RK-18-2020-51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
2.6.2020 1023/18/2020/RK RK-18-2020-46 Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 1021/18/2020/RK RK-18-2020-44 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 1020/18/2020/RK RK-18-2020-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
2.6.2020 1019/18/2020/RK RK-18-2020-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
2.6.2020 1018/18/2020/RK RK-18-2020-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově
2.6.2020 1012/18/2020/RK RK-18-2020-34 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 0989/18/2020/RK RK-18-2020-13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
2.6.2020 0988/18/2020/RK RK-18-2020-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
2.6.2020 0987/18/2020/RK RK-18-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
2.6.2020 0990/18/2020/RK RK-18-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
2.6.2020 0983/18/2020/RK RK-18-2020-06 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
2.6.2020 0980/18/2020/RK RK-18-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
26.5.2020 0977/17/2020/RK RK-17-2020-51 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.5.2020 0960/17/2020/RK RK-17-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
26.5.2020 0938/17/2020/RK RK-17-2020-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
26.5.2020 0937/17/2020/RK RK-17-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
26.5.2020 0936/17/2020/RK RK-17-2020-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
26.5.2020 0929/17/2020/RK RK-17-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020
26.5.2020 0927/17/2020/RK RK-17-2020-02 Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
19.5.2020 0917/16/2020/RK RK-16-2020-66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
19.5.2020 0915/16/2020/RK RK-16-2020-64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
19.5.2020 0914/16/2020/RK RK-16-2020-63 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
19.5.2020 0913/16/2020/RK RK-16-2020-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“
19.5.2020 0886/16/2020/RK RK-16-2020-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
19.5.2020 0885/16/2020/RK RK-16-2020-36 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu
19.5.2020 0880/16/2020/RK RK-16-2020-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
19.5.2020 0877/16/2020/RK RK-16-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
19.5.2020 0876/16/2020/RK RK-16-2020-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
19.5.2020 0875/16/2020/RK RK-16-2020-26 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
19.5.2020 0874/16/2020/RK RK-16-2020-25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 3. etapa
19.5.2020 0873/16/2020/RK RK-16-2020-24 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“
19.5.2020 0872/16/2020/RK RK-16-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
19.5.2020 0868/16/2020/RK RK-16-2020-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura
19.5.2020 0867/16/2020/RK RK-16-2020-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
19.5.2020 0864/16/2020/RK RK-16-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
19.5.2020 0863/16/2020/RK RK-16-2020-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“
19.5.2020 0861/16/2020/RK RK-16-2020-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.5.2020 0858/16/2020/RK RK-16-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
19.5.2020 0857/16/2020/RK RK-16-2020-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
12.5.2020 0230/03/2020/ZK ZK-03-2020-94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
12.5.2020 0229/03/2020/ZK ZK-03-2020-93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
12.5.2020 0171/03/2020/ZK ZK-03-2020-91 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
12.5.2020 0251/03/2020/ZK ZK-03-2020-87 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0250/03/2020/ZK ZK-03-2020-86 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0249/03/2020/ZK ZK-03-2020-85 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0248/03/2020/ZK ZK-03-2020-84 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0244/03/2020/ZK ZK-03-2020-80 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0242/03/2020/ZK ZK-03-2020-78 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0231/03/2020/ZK ZK-03-2020-67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0227/03/2020/ZK ZK-03-2020-65 Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12.5.2020 0226/03/2020/ZK ZK-03-2020-64 Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12.5.2020 0225/03/2020/ZK ZK-03-2020-63 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12.5.2020 0223/03/2020/ZK ZK-03-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
12.5.2020 0221/03/2020/ZK ZK-03-2020-58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0220/03/2020/ZK ZK-03-2020-57 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0219/03/2020/ZK ZK-03-2020-56 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0218/03/2020/ZK ZK-03-2020-55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0173/03/2020/ZK ZK-03-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
12.5.2020 0169/03/2020/ZK ZK-03-2020-08 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.5.2020 0168/03/2020/ZK ZK-03-2020-07 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
12.5.2020 0167/03/2020/ZK ZK-03-2020-06 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.5.2020 0166/03/2020/ZK ZK-03-2020-05 Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.5.2020 0165/03/2020/ZK ZK-03-2020-04 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5.5.2020 0848/15/2020/RK RK-15-2020-47 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
5.5.2020 0836/15/2020/RK RK-15-2020-36 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.5.2020 0821/15/2020/RK RK-15-2020-21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020
5.5.2020 0817/15/2020/RK RK-15-2020-17 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.5.2020 0816/15/2020/RK RK-15-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
5.5.2020 0814/15/2020/RK RK-15-2020-15 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19
5.5.2020 0806/15/2020/RK RK-15-2020-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
5.5.2020 0805/15/2020/RK RK-15-2020-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
28.4.2020 0797/14/2020/RK RK-14-2020-66 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.4.2020 0789/14/2020/RK RK-14-2020-58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.4.2020 0764/14/2020/RK RK-14-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
28.4.2020 0759/14/2020/RK RK-14-2020-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
28.4.2020 0758/14/2020/RK RK-14-2020-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
28.4.2020 0752/14/2020/RK RK-14-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
28.4.2020 0749/14/2020/RK RK-14-2020-19 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.4.2020 0742/14/2020/RK RK-14-2020-13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
28.4.2020 0741/14/2020/RK RK-14-2020-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
28.4.2020 0740/14/2020/RK RK-14-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
21.4.2020 0724/13/2020/RK RK-13-2020-42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
21.4.2020 0718/13/2020/RK RK-13-2020-36 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
21.4.2020 0707/13/2020/RK RK-13-2020-25 Přijetí dotace k projektu Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
21.4.2020 0706/13/2020/RK RK-13-2020-24 Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
21.4.2020 0704/13/2020/RK RK-13-2020-21 Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
21.4.2020 0702/13/2020/RK RK-13-2020-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům
21.4.2020 0698/13/2020/RK RK-13-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
21.4.2020 0687/13/2020/RK RK-13-2020-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
14.4.2020 0681/12/2020/RK RK-12-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření
14.4.2020 0665/12/2020/RK RK-12-2020-21 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.4.2020 0664/12/2020/RK RK-12-2020-20 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.4.2020 0662/12/2020/RK RK-12-2020-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
14.4.2020 0660/12/2020/RK RK-12-2020-16 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
14.4.2020 0656/12/2020/RK RK-12-2020-12 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.4.2020 0651/12/2020/RK RK-12-2020-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
7.4.2020 0621/11/2020/RK RK-11-2020-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
7.4.2020 0642/11/2020/RK RK-11-2020-32 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"
7.4.2020 0644/11/2020/RK RK-11-2020-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru
7.4.2020 0641/11/2020/RK RK-11-2020-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
7.4.2020 0639/11/2020/RK RK-11-2020-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
7.4.2020 0638/11/2020/RK RK-11-2020-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020
7.4.2020 0635/11/2020/RK RK-11-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
7.4.2020 0634/11/2020/RK RK-11-2020-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
7.4.2020 0633/11/2020/RK RK-11-2020-22 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
7.4.2020 0636/11/2020/RK RK-11-2020-21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
7.4.2020 0632/11/2020/RK RK-11-2020-20 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
7.4.2020 0631/11/2020/RK RK-11-2020-19 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V".
7.4.2020 0620/11/2020/RK RK-11-2020-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
7.4.2020 0617/11/2020/RK RK-11-2020-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"
31.3.2020 0610/10/2020/RK RK-10-2020-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019
31.3.2020 0609/10/2020/RK RK-10-2020-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019
31.3.2020 0608/10/2020/RK RK-10-2020-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
31.3.2020 0591/10/2020/RK RK-10-2020-13 Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
31.3.2020 0590/10/2020/RK RK-10-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
31.3.2020 0588/10/2020/RK RK-10-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
31.3.2020 0585/10/2020/RK RK-10-2020-08 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
24.3.2020 0576/09/2020/RK RK-09-2020-65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
24.3.2020 0567/09/2020/RK RK-09-2020-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
24.3.2020 0566/09/2020/RK RK-09-2020-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“
24.3.2020 0565/09/2020/RK RK-09-2020-55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
24.3.2020 0564/09/2020/RK RK-09-2020-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
24.3.2020 0563/09/2020/RK RK-09-2020-53 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
24.3.2020 0561/09/2020/RK RK-09-2020-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
24.3.2020 0560/09/2020/RK RK-09-2020-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
24.3.2020 0559/09/2020/RK RK-09-2020-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
24.3.2020 0558/09/2020/RK RK-09-2020-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
24.3.2020 0557/09/2020/RK RK-09-2020-47 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
24.3.2020 0556/09/2020/RK RK-09-2020-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
24.3.2020 0554/09/2020/RK RK-09-2020-44 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
24.3.2020 0527/09/2020/RK RK-09-2020-17 Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24.3.2020 0519/09/2020/RK RK-09-2020-09 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření
24.3.2020 0514/09/2020/RK RK-09-2020-04 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
24.3.2020 0513/09/2020/RK RK-09-2020-03 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
17.3.2020 0087/02/2020/ZK ZK-02-2020-84 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru
17.3.2020 0154/02/2020/ZK ZK-02-2020-77 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0153/02/2020/ZK ZK-02-2020-76 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0152/02/2020/ZK ZK-02-2020-75 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.3.2020 0151/02/2020/ZK ZK-02-2020-74 Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
17.3.2020 0150/02/2020/ZK ZK-02-2020-73 Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.3.2020 0149/02/2020/ZK ZK-02-2020-72 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0148/02/2020/ZK ZK-02-2020-71 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0147/02/2020/ZK ZK-02-2020-70 Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.3.2020 0139/02/2020/ZK ZK-02-2020-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
17.3.2020 0138/02/2020/ZK ZK-02-2020-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
17.3.2020 0137/02/2020/ZK ZK-02-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
17.3.2020 0136/02/2020/ZK ZK-02-2020-59 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0135/02/2020/ZK ZK-02-2020-58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0130/02/2020/ZK ZK-02-2020-54 Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
17.3.2020 0132/02/2020/ZK ZK-02-2020-53 Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.3.2020 0129/02/2020/ZK ZK-02-2020-52 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0128/02/2020/ZK ZK-02-2020-51 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0127/02/2020/ZK ZK-02-2020-50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0126/02/2020/ZK ZK-02-2020-49 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0124/02/2020/ZK ZK-02-2020-48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0121/02/2020/ZK ZK-02-2020-45 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
17.3.2020 0118/02/2020/ZK ZK-02-2020-25 Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
17.3.2020 0090/02/2020/ZK ZK-02-2020-14 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
17.3.2020 0088/02/2020/ZK ZK-02-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
17.3.2020 0085/02/2020/ZK ZK-02-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
17.3.2020 0084/02/2020/ZK ZK-02-2020-09 Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
17.3.2020 0083/02/2020/ZK ZK-02-2020-08 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
17.3.2020 0082/02/2020/ZK ZK-02-2020-07 Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
17.3.2020 0081/02/2020/ZK ZK-02-2020-06 Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
17.3.2020 0079/02/2020/ZK ZK-02-2020-04 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.3.2020 0507/08/2020/RK RK-08-2020-53 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
10.3.2020 0477/08/2020/RK RK-08-2020-24 Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
10.3.2020 0476/08/2020/RK RK-08-2020-23 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10.3.2020 0475/08/2020/RK RK-08-2020-22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.3.2020 0474/08/2020/RK RK-08-2020-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
10.3.2020 0467/08/2020/RK RK-08-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
10.3.2020 0466/08/2020/RK RK-08-2020-14 Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
10.3.2020 0464/08/2020/RK RK-08-2020-12 Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
10.3.2020 0462/08/2020/RK RK-08-2020-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo
10.3.2020 0457/08/2020/RK RK-08-2020-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
3.3.2020 0449/07/2020/RK RK-07-2020-71 Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
3.3.2020 0445/07/2020/RK RK-07-2020-67 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0443/07/2020/RK RK-07-2020-65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0442/07/2020/RK RK-07-2020-64 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0436/07/2020/RK RK-07-2020-59 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0435/07/2020/RK RK-07-2020-58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0430/07/2020/RK RK-07-2020-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
3.3.2020 0423/07/2020/RK RK-07-2020-46 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.3.2020 0394/07/2020/RK RK-07-2020-17 Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)
3.3.2020 0392/07/2020/RK RK-07-2020-15 Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
3.3.2020 0382/07/2020/RK RK-07-2020-05 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
3.3.2020 0380/07/2020/RK RK-07-2020-03 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik
3.3.2020 0379/07/2020/RK RK-07-2020-02 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
25.2.2020 0346/06/2020/RK RK-06-2020-32 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
25.2.2020 0345/06/2020/RK RK-06-2020-31 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
25.2.2020 0344/06/2020/RK RK-06-2020-30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
25.2.2020 0338/06/2020/RK RK-06-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond
25.2.2020 0336/06/2020/RK RK-06-2020-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny
25.2.2020 0335/06/2020/RK RK-06-2020-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
25.2.2020 0333/06/2020/RK RK-06-2020-19 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
25.2.2020 0329/06/2020/RK RK-06-2020-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
25.2.2020 0328/06/2020/RK RK-06-2020-14 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
25.2.2020 0323/06/2020/RK RK-06-2020-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"
25.2.2020 0322/06/2020/RK RK-06-2020-08 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
25.2.2020 0321/06/2020/RK RK-06-2020-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
25.2.2020 0319/06/2020/RK RK-06-2020-05 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
25.2.2020 0316/06/2020/RK RK-06-2020-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
18.2.2020 0307/05/2020/RK RK-05-2020-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
18.2.2020 0306/05/2020/RK RK-05-2020-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
18.2.2020 0302/05/2020/RK RK-05-2020-64 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0301/05/2020/RK RK-05-2020-63 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0300/05/2020/RK RK-05-2020-62 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0296/05/2020/RK RK-05-2020-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18.2.2020 0295/05/2020/RK RK-05-2020-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
18.2.2020 0294/05/2020/RK RK-05-2020-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
18.2.2020 0293/05/2020/RK RK-05-2020-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
18.2.2020 0268/05/2020/RK RK-05-2020-31 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
18.2.2020 0267/05/2020/RK RK-05-2020-30 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa
18.2.2020 0264/05/2020/RK RK-05-2020-27 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
18.2.2020 0261/05/2020/RK RK-05-2020-24 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0249/05/2020/RK RK-05-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“
18.2.2020 0248/05/2020/RK RK-05-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18.2.2020 0247/05/2020/RK RK-05-2020-10 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
11.2.2020 0050/01/2020/ZK ZK-01-2020-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
11.2.2020 0061/01/2020/ZK ZK-01-2020-59 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11.2.2020 0060/01/2020/ZK ZK-01-2020-58 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0059/01/2020/ZK ZK-01-2020-57 Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0058/01/2020/ZK ZK-01-2020-56 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0057/01/2020/ZK ZK-01-2020-55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11.2.2020 0054/01/2020/ZK ZK-01-2020-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
11.2.2020 0043/01/2020/ZK ZK-01-2020-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
11.2.2020 0041/01/2020/ZK ZK-01-2020-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
11.2.2020 0012/01/2020/ZK ZK-01-2020-11 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
11.2.2020 0009/01/2020/ZK ZK-01-2020-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11.2.2020 0006/01/2020/ZK ZK-01-2020-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.2.2020 0005/01/2020/ZK ZK-01-2020-04 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
4.2.2020 0170/04/2020/RK RK-04-2020-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč
4.2.2020 0231/04/2020/RK RK-04-2020-62 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
4.2.2020 0230/04/2020/RK RK-04-2020-61 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020
4.2.2020 0229/04/2020/RK RK-04-2020-60 Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
4.2.2020 0203/04/2020/RK RK-04-2020-36 Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
4.2.2020 0201/04/2020/RK RK-04-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
4.2.2020 0199/04/2020/RK RK-04-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
4.2.2020 0198/04/2020/RK RK-04-2020-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
4.2.2020 0197/04/2020/RK RK-04-2020-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
4.2.2020 0193/04/2020/RK RK-04-2020-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020
4.2.2020 0192/04/2020/RK RK-04-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
4.2.2020 0191/04/2020/RK RK-04-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život
4.2.2020 0180/04/2020/RK RK-04-2020-13 Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
4.2.2020 0176/04/2020/RK RK-04-2020-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
4.2.2020 0175/04/2020/RK RK-04-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
4.2.2020 0168/04/2020/RK RK-04-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020
28.1.2020 0162/03/2020/RK RK-03-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020
21.1.2020 0071/02/2020/RK RK-02-2020-19 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21.1.2020 0061/02/2020/RK RK-02-2020-09 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.1.2020 0060/02/2020/RK RK-02-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
21.1.2020 0059/02/2020/RK RK-02-2020-06 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
14.1.2020 0052/01/2020/RK RK-01-2020-52 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí 2019
14.1.2020 0032/01/2020/RK RK-01-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
14.1.2020 0019/01/2020/RK RK-01-2020-19 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
14.1.2020 0016/01/2020/RK RK-01-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
14.1.2020 0015/01/2020/RK RK-01-2020-15 Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření
14.1.2020 0005/01/2020/RK RK-01-2020-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
Zobrazeno 644 záznamů, dne: 17.4.2021 v 10:50.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz