Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
16.2.2021 0295/05/2021/RK RK-05-2021-75 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK
16.2.2021 0287/05/2021/RK RK-05-2021-67 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
16.2.2021 0286/05/2021/RK RK-05-2021-66 Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.
16.2.2021 0274/05/2021/RK RK-05-2021-54 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
16.2.2021 0269/05/2021/RK RK-05-2021-49 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
16.2.2021 0241/05/2021/RK RK-05-2021-21 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
16.2.2021 0236/05/2021/RK RK-05-2021-16 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
16.2.2021 0235/05/2021/RK RK-05-2021-15 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.2.2021 0227/05/2021/RK RK-05-2021-07 Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
16.2.2021 0222/05/2021/RK RK-05-2021-02 Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
9.2.2021 0057/01/2021/ZK ZK-01-2021-58 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
9.2.2021 0054/01/2021/ZK ZK-01-2021-55 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
9.2.2021 0049/01/2021/ZK ZK-01-2021-50 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
9.2.2021 0048/01/2021/ZK ZK-01-2021-47 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
9.2.2021 0044/01/2021/ZK ZK-01-2021-43 Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
9.2.2021 0043/01/2021/ZK ZK-01-2021-42 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
9.2.2021 0041/01/2021/ZK ZK-01-2021-40 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
9.2.2021 0040/01/2021/ZK ZK-01-2021-39 Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
9.2.2021 0033/01/2021/ZK ZK-01-2021-32 Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
9.2.2021 0016/01/2021/ZK ZK-01-2021-15 Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
9.2.2021 0014/01/2021/ZK ZK-01-2021-13 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
9.2.2021 0010/01/2021/ZK ZK-01-2021-09 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
9.2.2021 0009/01/2021/ZK ZK-01-2021-08 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9.2.2021 0008/01/2021/ZK ZK-01-2021-07 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
9.2.2021 0005/01/2021/ZK ZK-01-2021-04 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
2.2.2021 0213/04/2021/RK RK-04-2021-40 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
2.2.2021 0212/04/2021/RK RK-04-2021-39 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
2.2.2021 0211/04/2021/RK RK-04-2021-38 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021
2.2.2021 0206/04/2021/RK RK-04-2021-33 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb
2.2.2021 0178/04/2021/RK RK-04-2021-05 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
26.1.2021 0172/03/2021/RK RK-03-2021-81 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
26.1.2021 0167/03/2021/RK RK-03-2021-76 Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.1.2021 0153/03/2021/RK RK-03-2021-62 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
26.1.2021 0151/03/2021/RK RK-03-2021-60 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021
26.1.2021 0118/03/2021/RK RK-03-2021-28 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
26.1.2021 0116/03/2021/RK RK-03-2021-26 Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů
26.1.2021 0101/03/2021/RK RK-03-2021-10 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
19.1.2021 0090/02/2021/RK RK-02-2021-48 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020
19.1.2021 0080/02/2021/RK RK-02-2021-38 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.
19.1.2021 0051/02/2021/RK RK-02-2021-09 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
19.1.2021 0050/02/2021/RK RK-02-2021-08 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
19.1.2021 0046/02/2021/RK RK-02-2021-03 Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO
12.1.2021 0030/01/2021/RK RK-01-2021-30 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
12.1.2021 0012/01/2021/RK RK-01-2021-12 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
12.1.2021 0005/01/2021/RK RK-01-2021-05 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
12.1.2021 0003/01/2021/RK RK-01-2021-03 Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
Zobrazeno 46 záznamů, dne: 26.2.2021 v 13:41.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz