Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 01/2018 - 9. 1. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
3 Nájem frankovacího stroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
4 Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
9 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
10 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
11 Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2018
12 Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
13 Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu 2018“
14 Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2018
15 Návrh na udělení daru
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
17 Úprava výše příspěvků u regionálních funkcí knihoven
18 Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2018
19 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“
20 Informační povinnost dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách
21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
22 Výběr dodavatele veřejné zakázky "Úklidové služby a dodávky"
23 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
24 Návrh na zařazení nové akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
25 Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu"
26 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27 Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
28 Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
29 Smlouva zakládající oprávnění realizovat stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava
30 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru juniorskému mistru světa ve skocích na lyžích
32 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018
36upr1 Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
37upr1 Návrh na udělení daru

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz