Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-06-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 06/2020, které se bude konat dne 25.2.2020 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
  (J. Běhounek, RK-06-2020-02)
 3. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“
  (I. Šteklová, RK-06-2020-03)
 4. Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (I. Šteklová, RK-06-2020-04)
 5. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Šteklová, RK-06-2020-05)
 6. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
  (I. Šteklová, RK-06-2020-06)
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
  (I. Šteklová, RK-06-2020-07)
 8. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
  (I. Šteklová, RK-06-2020-08)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"
  (J. Fischerová, RK-06-2020-09)
 10. Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-10)
 11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-11)
 12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-12)
 13. Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-13)
 14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-14)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-15)
 16. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-16)
 17. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-17)
 18. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020
  (S. Měrtlová, RK-06-2020-18)
 19. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, P. Kolář, RK-06-2020-19)
 20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-06-2020-20)
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
  (L. Seidl, RK-06-2020-21)
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-06-2020-22)
 23. Stanovení platu ředitelce Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
  (I. Hanáková Kosourová, RK-06-2020-23)
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond
  (Z. Kadlec, RK-06-2020-24)
 25. Soutěž Stavíme z Merkuru
  (K. Ubr, RK-06-2020-25)
 26. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
  (K. Ubr, RK-06-2020-26)
 27. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
  (K. Ubr, RK-06-2020-27)
 28. Podpora učebních oborů
  (K. Ubr, RK-06-2020-28)
 29. Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
  (K. Ubr, RK-06-2020-29)
 30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-06-2020-30)
 31. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-06-2020-31)
 32. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-06-2020-32)
 33. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
  (H. Strnadová, RK-06-2020-33)
 34. Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Kolář, RK-06-2020-34)
 35. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-06-2020-35)
 36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-06-2020-36)
 37. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (P. Kolář, RK-06-2020-37)
 38. Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
  (P. Kolář, RK-06-2020-38)
 39. Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-06-2020-39)
 40. Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN
  (P. Kolář, RK-06-2020-40)
 41. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
  (P. Kolář, RK-06-2020-41)
 42. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"
  (P. Kolář, RK-06-2020-42)
 43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-06-2020-43)
 44. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
  (P. Kolář, RK-06-2020-44)
 45. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
  (P. Kolář, RK-06-2020-45)
 46. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
  (P. Kolář, RK-06-2020-46)
 47. Změny při výkupu pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy
  (P. Kolář, RK-06-2020-47)
 48. Užívání pozemků v k.ú. Polná
  (P. Kolář, RK-06-2020-48)
 49. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"
  (P. Kolář, RK-06-2020-49)
 50. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
  (P. Kolář, RK-06-2020-50)
 51. Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-06-2020-51)
 52. Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019
  (I. Fryšová, RK-06-2020-52)
 53. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
  (I. Fryšová, RK-06-2020-53)
 54. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-06-2020-54)
 55. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-06-2020-55)
 56. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-06-2020-56)
 57. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-06-2020-57)
 58. Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina
  (I. Fryšová, L. Seidl, RK-06-2020-58)
 59. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-06-2020-59)
 60. Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
  (V. Švarcová, RK-06-2020-60)
 61. 3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
  (V. Švarcová, RK-06-2020-61)
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice
  (V. Švarcová, RK-06-2020-62)
 63. Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
  (V. Švarcová, RK-06-2020-63)
 64. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz