Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 11/2019 - 9. 4. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina
3 Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
4 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
5 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
10 „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 – dary oceněným
11 Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru
12 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“
13 Smlouva o převodu práv a povinností ze smluv zakládající oprávnění ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová
14 Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice
15 Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
16 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou
18 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.
19 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.
20 Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
21 Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov
22 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
23 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24 Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou
25 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
26 Souhlas se stavebním záměrem, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
26upr1 Souhlas se stavebními záměry, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
27 Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
28 Výkup pozemku v obci Křižánky
29 Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou
30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
32 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
36 Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
38 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
39 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
40 Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
42 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
43 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
44 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
45 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018
48 Záměr změny pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz