Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 32/2019 - 29. 10. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019" - schválení navržených podpor
3 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
5 Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ANO
6 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
7 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
8 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
9 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
10 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12 Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020
13 Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
14 Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a na úpravu plánu investic Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
15 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
16 2. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
17 2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.
18 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
19 Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
20 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – doplnění záměru
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
27 Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
28 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
29 FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
30 Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
31 Průběžná zpráva k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
32 Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
33 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
34 Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
35 Změny ve školském rejstříku
36 Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
37 Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
38 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
39 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
40 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
41 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť
42 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a Jedlá a obci Jedlá
43 Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
44 Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
45 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
46 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
47 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
48 Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
49 Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
50 Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice
51 Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
52 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
53 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť
54 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov"
56 Veřejná zakázka "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati"
57 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín
58 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
59 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
60 Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
61 Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"
62 Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (OPŽP)
63 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
67 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
68 Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14
69 Změna usnesení 0389/05/2019/ZK

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz