Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 36/2018 - 18. 12. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“
3 Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
4 Aktualizace Směrnice upravující přidělování a uživání mobilních telefonů a SIM karet
5 Dodatek smlouvy o spolupráci se sdružením Cesnet
6 Nájemní smlouva - nebytové prostory
7 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
8 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
9 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „KID CZ-A“
10 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11 Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
13 Návrh plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2019
14 Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2019
15 Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2019
16 Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019
17 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
18 Návrh plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2019
19 Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
20 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
21 Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
23 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, příspěvkovou organizaci
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
27 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – navýšení příspěvku na provoz na havárii v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
28 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na podporu mobilní paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace – oddělení biomedicínského inženýrství
30 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
31 Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
32 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
33 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
34 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
35 Osobní cíle (úkoly) ředitelů zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb – změna termínu úkolu č. 4
36 Hodnocení ředitelek/ředitelů poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
37 Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
38 Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
39 Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
40 Návrh na úpravu závazného ukazatele a návrh vize Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
41 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
43 Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018
44 Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
45 Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno
46 Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
49 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50 Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
51 Možnost nasazení železničních kolejových vozidel - ČD Shark řady 844
52 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
53 Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby
54 Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby
55 Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2019
56 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže
57 Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
58 Souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
59 Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
60 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
61 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
62 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
63 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
64 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
65 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
66 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu vč. změny závazných ukazatelů
67 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola na podporu Center odborné přípravy - nákup nákladního automobilu
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
76 Stanovení platu ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
77 Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
78 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
79 Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
80 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
81 Dodatek č. I Pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
82 Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
83 Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
84 Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy finančních plánů některých příspěvkových organizací a změna hodnot „Obvyklých nákladů a přímů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2018 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
85 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
87 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
88 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace a finanční ukončení projektu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
89 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Háj, příspěvkové organizace „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
91 Předchozí souhlas k uzavření dodatku smlouvy o podnájmu nebytových prostor
92 Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
93 Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
94 Darování pozemku v k. ú. a obci Petráveč městu Velké Meziříčí
95 Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
96 Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
97 Darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"
98 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
99 Prodej pozemku v k .ú. a obci Měšín
100 Výkup pozemku v k.ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
101 Změny na majetku kraje při stavbě I/37 Osová Bítýška, obchvat
102 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
103 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 5. stavba – most ev. č. 602-029“
104 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
105 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
106 Uzavření dodatku ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat"
107 Uzavření dohod v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“
108 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
109 Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"
110 Veřejná zakázka "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah
111 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
112 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace od města Havlíčkův Brod
113 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava
114 Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“
115 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podaný do 39. výzvy OPŽP
116 Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
117 RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 5
118 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
119 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 7. žádosti o platbu
120 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
121 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
122 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“
123 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
124 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
125 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ podané do 60. výzvy OPŽP
126 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – příjem daru od společnosti ASEKOL a.s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj
128upr1 Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz