Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-36-2019

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 36/2019, které se bude konat dne 3.12.2019 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2019
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
  (P. Pavlinec, RK-36-2019-02)
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
  (P. Pavlinec, RK-36-2019-03)
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
  (P. Pavlinec, RK-36-2019-04)
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika
  (P. Pavlinec, RK-36-2019-05)
 6. Návrh na úpravu Pravidel kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací a informace o provedených penetračních testech
  (D. Buřičová, P. Pavlinec, RK-36-2019-06)
 7. Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, I. Hanáková Kosourová, RK-36-2019-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
  (J. Běhounek, RK-36-2019-08)
 9. Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang
  (I. Šteklová, RK-36-2019-09)
 10. Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
  (I. Šteklová, RK-36-2019-10)
 11. Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019
  (I. Šteklová, RK-36-2019-11)
 12. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020
  (M. Hyský, RK-36-2019-12)
 13. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-13)
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-14)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-15)
 16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-16)
 17. Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-17)
 18. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-18)
 19. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-19)
 20. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-20)
 21. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-21)
 22. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-22)
 23. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-23)
 24. Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-24)
 25. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-25)
 26. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-36-2019-26)
 27. Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-36-2019-27)
 28. Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-36-2019-28)
 29. Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
  (L. Seidl, RK-36-2019-29)
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-36-2019-30)
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-36-2019-31)
 32. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-36-2019-32)
 33. Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019
  (L. Seidl, RK-36-2019-33)
 34. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2019
  (A. Krištofová, RK-36-2019-34)
 35. Přidělování platebních karet
  (A. Krištofová, RK-36-2019-35)
 36. 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
  (V. Švarcová, RK-36-2019-36)
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň
  (V. Švarcová, RK-36-2019-37)
 38. Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-36-2019-38)
 39. Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-36-2019-39)
 40. 1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
  (V. Švarcová, RK-36-2019-40)
 41. 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-36-2019-41)
 42. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  (V. Švarcová, RK-36-2019-42)
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019
  (V. Švarcová, RK-36-2019-43)
 44. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-36-2019-44)
 45. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
  (V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-36-2019-45)
 46. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  (I. Hanáková Kosourová, RK-36-2019-46)
 47. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
  (I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, RK-36-2019-47)
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
  (V. Švarcová, K. Ubr, RK-36-2019-48)
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
  (K. Ubr, RK-36-2019-49)
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
  (K. Ubr, RK-36-2019-50)
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
  (K. Ubr, RK-36-2019-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
  (K. Ubr, RK-36-2019-52)
 53. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-36-2019-53)
 54. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-36-2019-54)
 55. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-36-2019-55)
 56. Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
  (K. Ubr, RK-36-2019-56)
 57. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
  (K. Ubr, RK-36-2019-57)
 58. Soutěžní přehlídka "Lego Robot"
  (K. Ubr, RK-36-2019-58)
 59. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019
  (K. Ubr, RK-36-2019-59)
 60. Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise
  (K. Ubr, RK-36-2019-60)
 61. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
  (P. Kolář, RK-36-2019-61)
 62. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
  (P. Kolář, RK-36-2019-62)
 63. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
  (P. Kolář, RK-36-2019-63)
 64. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
  (P. Kolář, RK-36-2019-64)
 65. Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
  (P. Kolář, RK-36-2019-65)
 66. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2019-66)
 67. Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
  (P. Kolář, RK-36-2019-67)
 68. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2019-68)
 69. Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
  (P. Kolář, RK-36-2019-69)
 70. Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné
  (P. Kolář, RK-36-2019-70)
 71. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-36-2019-71)
 72. Stanovení platu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (I. Hanáková Kosourová, H. Strnadová, RK-36-2019-72)
 73. Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-36-2019-73)
 74. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-36-2019-74)
 75. Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17
  (H. Strnadová, RK-36-2019-75)
 76. Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
  (H. Strnadová, RK-36-2019-76)
 77. Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
  (H. Strnadová, RK-36-2019-77)
 78. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov
  (H. Strnadová, RK-36-2019-78)
 79. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
  (I. Fryšová, RK-36-2019-79)
 80. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-36-2019-80)
 81. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-36-2019-81)
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-36-2019-82)
 83. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-36-2019-83)
 84. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-36-2019-84)
 85. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
  (I. Fryšová, RK-36-2019-85)
 86. FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
  (E. Horná, RK-36-2019-86)
 87. Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
  (P. Pacal, RK-36-2019-87)
 88. FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
  (L. Seidl, RK-36-2019-88)
 89. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz