Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-02-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2019, které se bude konat dne 19.3.2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-02-2019-03)
 4. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-04)
 5. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-05)
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-06)
 7. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-07)
 8. „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-08)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
  (V. Novotný, ZK-02-2019-09)
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
  (M. Kukla, ZK-02-2019-10)
 11. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
  (M. Kukla, ZK-02-2019-11)
 12. Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-12)
 13. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
  (M. Kukla, ZK-02-2019-13)
 14. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
  (M. Kukla, ZK-02-2019-14)
 15. Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
  (M. Kukla, ZK-02-2019-15)
 16. Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné
  (M. Kukla, ZK-02-2019-16)
 17. Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“
  (M. Kukla, ZK-02-2019-17)
 18. Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-02-2019-18)
 19. Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná
  (M. Kukla, ZK-02-2019-19)
 20. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
  (M. Kukla, ZK-02-2019-20)
 21. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"
  (M. Kukla, ZK-02-2019-21)
 22. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - nemovitý majetek v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
  (M. Kukla, ZK-02-2019-22)
 23. Darování pozemku v k. ú. Petrůvky a obci Petrůvky
  (M. Kukla, ZK-02-2019-23)
 24. Darování pozemku v k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
  (M. Kukla, ZK-02-2019-24)
 25. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany
  (M. Kukla, ZK-02-2019-25)
 26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
  (M. Kukla, ZK-02-2019-26)
 27. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec
  (M. Kukla, ZK-02-2019-27)
 28. Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-02-2019-28)
 29. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-02-2019-29)
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
  (M. Kukla, ZK-02-2019-30)
 31. Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
  (M. Kukla, ZK-02-2019-31)
 32. Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov
  (M. Kukla, ZK-02-2019-32)
 33. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
  (M. Kukla, ZK-02-2019-33)
 34. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  (M. Kukla, ZK-02-2019-34)
 35. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-02-2019-35)
 36. Návrh na změnu usnesení 355/05/2010/ZK
  (M. Kukla, ZK-02-2019-36)
 37. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-02-2019-37)
 38. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
  (J. Hyliš, ZK-02-2019-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
  (J. Hyliš, ZK-02-2019-39)
 40. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
  (J. Fischerová, ZK-02-2019-40)
 41. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-02-2019-41)
 42. Návrh na zajištění finančních prostředků na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
  (J. Fischerová, ZK-02-2019-42)
 43. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
  (J. Fischerová, ZK-02-2019-43)
 44. Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-02-2019-44)
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
  (P. Franěk, ZK-02-2019-45)
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
  (P. Franěk, ZK-02-2019-46)
 47. Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-02-2019-47)
 48. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-02-2019-48)
 49. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-02-2019-49)
 50. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-02-2019-50)
 51. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, ZK-02-2019-51)
 52. Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (P. Franěk, ZK-02-2019-52)
 53. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
  (J. Fialová, ZK-02-2019-53)
 54. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (J. Fialová, ZK-02-2019-54)
 55. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina
  (J. Fialová, ZK-02-2019-55)
 56. Dotace na rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
  (J. Fialová, ZK-02-2019-56)
 57. Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
  (J. Fialová, ZK-02-2019-57)
 58. Dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
  (J. Fialová, ZK-02-2019-58)
 59. Dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
  (J. Fialová, ZK-02-2019-59)
 60. Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
  (J. Fialová, ZK-02-2019-60)
 61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
  (J. Fialová, ZK-02-2019-61)
 62. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
  (J. Fialová, ZK-02-2019-62)
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
  (J. Fialová, ZK-02-2019-63)
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
  (J. Fialová, ZK-02-2019-64)
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
  (J. Fialová, ZK-02-2019-65)
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
  (J. Fialová, ZK-02-2019-66)
 67. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-02-2019-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-02-2019-68)
 69. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
  (M. Hyský, ZK-02-2019-69)
 70. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-02-2019-70)
 71. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-02-2019-71)
 72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-02-2019-72)
 73. Evropský region Dunaj – Vltava 2019
  (P. Pacal, ZK-02-2019-73)
 74. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-02-2019-74)
 75. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (P. Pacal, ZK-02-2019-75)
 76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019
  (P. Pacal, ZK-02-2019-76)
 77. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
  (J. Běhounek, ZK-02-2019-77)
 78. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"
  (J. Fischerová, ZK-02-2019-78)
 79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“
  (P. Franěk, ZK-02-2019-79)
 80. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz