Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-03-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14. 5. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-03-2019-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-03-2019-03)
 4. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-03-2019-04)
 5. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-03-2019-05)
 6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-03-2019-06)
 7. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
  (J. Běhounek, ZK-03-2019-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-03-2019-08)
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
  (V. Novotný, ZK-03-2019-09)
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
  (V. Novotný, ZK-03-2019-10)
 11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-03-2019-11)
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
  (M. Kukla, ZK-03-2019-12)
 13. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
  (M. Kukla, ZK-03-2019-13)
 14. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-03-2019-14)
 15. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-03-2019-15)
 16. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2019-16)
 17. Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž
  (M. Kukla, ZK-03-2019-17)
 18. Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-03-2019-18)
 19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
  (M. Kukla, ZK-03-2019-19)
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
  (M. Kukla, ZK-03-2019-20)
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice
  (M. Kukla, ZK-03-2019-21)
 22. Darování pozemků městu Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-03-2019-22)
 23. Výkup pozemku v obci Křižánky
  (M. Kukla, ZK-03-2019-23)
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
  (M. Kukla, ZK-03-2019-24)
 25. Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
  (M. Kukla, ZK-03-2019-25)
 26. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
  (M. Kukla, ZK-03-2019-26)
 27. Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
  (M. Kukla, ZK-03-2019-27)
 28. Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice
  (M. Kukla, ZK-03-2019-28)
 29. Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-03-2019-29)
 30. Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-03-2019-30)
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno
  (M. Kukla, ZK-03-2019-31)
 32. Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd
  (M. Kukla, ZK-03-2019-32)
 33. Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice
  (M. Kukla, ZK-03-2019-33)
 34. Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-03-2019-34)
 35. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2019-35)
 36. Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
  (M. Kukla, ZK-03-2019-36)
 37. Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice
  (M. Kukla, ZK-03-2019-37)
 38. Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov
  (M. Kukla, ZK-03-2019-38)
 39. Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2019-39)
 40. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
  (M. Kukla, ZK-03-2019-40)
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě mostu
  (M. Kukla, ZK-03-2019-41)
 42. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-03-2019-42)
 43. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-03-2019-43)
 44. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
  (M. Kukla, ZK-03-2019-44)
 45. Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov
  (M. Kukla, ZK-03-2019-45)
 46. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
  (M. Kukla, ZK-03-2019-46)
 47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
  (J. Hyliš, ZK-03-2019-47)
 48. Projektový záměr EDUBIM
  (J. Hyliš, ZK-03-2019-48)
 49. Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
  (J. Hyliš, ZK-03-2019-49)
 50. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-50)
 51. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-51)
 52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-52)
 53. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-53)
 54. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-54)
 55. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-55)
 56. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2019-56)
 57. FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“
  (P. Franěk, ZK-03-2019-57)
 58. Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-03-2019-58)
 59. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-03-2019-59)
 60. Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
  (J. Fialová, ZK-03-2019-60)
 61. Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
  (J. Fialová, ZK-03-2019-61)
 62. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
  (J. Fialová, ZK-03-2019-62)
 63. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-03-2019-63)
 64. Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
  (J. Fialová, ZK-03-2019-64)
 65. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
  (J. Fialová, ZK-03-2019-65)
 66. Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
  (J. Fialová, ZK-03-2019-66)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř
  (J. Fialová, ZK-03-2019-67)
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
  (J. Fialová, ZK-03-2019-68)
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
  (J. Fialová, ZK-03-2019-69)
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
  (J. Fialová, ZK-03-2019-70)
 71. Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
  (P. Pacal, ZK-03-2019-71)
 72. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
  (P. Pacal, ZK-03-2019-72)
 73. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-03-2019-73)
 74. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-03-2019-74)
 75. Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, M. Hyský, ZK-03-2019-75)
 76. Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
  (M. Hyský, M. Kukla, P. Pacal, ZK-03-2019-76)
 77. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
  (M. Hyský, ZK-03-2019-77)
 78. Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín
  (M. Hyský, ZK-03-2019-78)
 79. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-03-2019-79)
 80. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-03-2019-80)
 81. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-03-2019-81)
 82. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2019-82)
 83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2019-83)
 84. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2019-84)
 85. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
  (P. Pacal, ZK-03-2019-85)
 86. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
  (M. Plodík, ZK-03-2019-86)
 87. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz