Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-03-2020

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám

 

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2020, které se bude konat dne 12. 5. 2020 v 11:00 hod. v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť se sídlem K Valše 1251/38, Třešť

 
Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-02)
 3. Informace o činnosti KrÚ
  (Z. Kadlec, ZK-03-2020-03)
 4. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-04)
 5. Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-05)
 6. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-06)
 7. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-07)
 8. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-08)
 9. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (J. Běhounek, ZK-03-2020-09)
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
  (V. Novotný, ZK-03-2020-10)
 11. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (V. Novotný, ZK-03-2020-11)
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
  (M. Kukla, ZK-03-2020-12)
 13. Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
  (M. Kukla, ZK-03-2020-13)
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2020-14)
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
  (M. Kukla, ZK-03-2020-15)
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
  (M. Kukla, ZK-03-2020-16)
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-03-2020-17)
 18. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
  (M. Kukla, ZK-03-2020-18)
 19. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-03-2020-19)
 20. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
  (M. Kukla, ZK-03-2020-20)
 21. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
  (M. Kukla, ZK-03-2020-21)
 22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-03-2020-22)
 23. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
  (M. Kukla, ZK-03-2020-23)
 24. Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
  (M. Kukla, ZK-03-2020-24)
 25. Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba
  (M. Kukla, ZK-03-2020-25)
 26. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
  (M. Kukla, ZK-03-2020-26)
 27. Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
  (M. Kukla, ZK-03-2020-27)
 28. Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
  (M. Kukla, ZK-03-2020-28)
 29. Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
  (M. Kukla, ZK-03-2020-29)
 30. Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
  (M. Kukla, ZK-03-2020-30)
 31. Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
  (M. Kukla, ZK-03-2020-31)
 32. Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-03-2020-32)
 33. Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
  (M. Kukla, ZK-03-2020-33)
 34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
  (M. Kukla, ZK-03-2020-34)
 35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
  (M. Kukla, ZK-03-2020-35)
 36. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-03-2020-36)
 37. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
  (M. Kukla, ZK-03-2020-37)
 38. Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
  (M. Kukla, ZK-03-2020-38)
 39. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
  (M. Kukla, ZK-03-2020-39)
 40. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“
  (M. Kukla, ZK-03-2020-40)
 41. Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
  (M. Kukla, ZK-03-2020-41)
 42. Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
  (M. Kukla, ZK-03-2020-42)
 43. Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
  (M. Kukla, ZK-03-2020-43)
 44. Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
  (M. Kukla, ZK-03-2020-44)
 45. Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
  (M. Kukla, ZK-03-2020-45)
 46. Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
  (M. Kukla, ZK-03-2020-46)
 47. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
  (M. Kukla, ZK-03-2020-47)
 48. Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
  (M. Kukla, ZK-03-2020-48)
 49. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-03-2020-49)
 50. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
  (M. Kukla, ZK-03-2020-50)
 51. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
  (J. Hyliš, ZK-03-2020-51)
 52. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
  (J. Hyliš, ZK-03-2020-52)
 53. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-53)
 54. Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-54)
 55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-55)
 56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-56)
 57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-57)
 58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-58)
 59. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-59)
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-60)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-61)
 62. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-62)
 63. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Franěk, ZK-03-2020-63)
 64. Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Franěk, ZK-03-2020-64)
 65. Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Franěk, ZK-03-2020-65)
 66. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
  (P. Franěk, ZK-03-2020-66)
 67. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fialová, ZK-03-2020-67)
 68. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (J. Fialová, ZK-03-2020-68)
 69. Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
  (J. Fialová, ZK-03-2020-69)
 70. Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
  (J. Fialová, ZK-03-2020-70)
 71. Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
  (J. Fialová, ZK-03-2020-71)
 72. Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
  (J. Fialová, ZK-03-2020-72)
 73. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-03-2020-73)
 74. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
  (J. Fialová, ZK-03-2020-74)
 75. Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
  (J. Fialová, ZK-03-2020-75)
 76. Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-03-2020-76)
 77. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
  (J. Fialová, ZK-03-2020-77)
 78. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-03-2020-78)
 79. FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
  (P. Pacal, ZK-03-2020-79)
 80. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-03-2020-80)
 81. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
  (P. Pacal, ZK-03-2020-81)
 82. Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
  (M. Hyský, ZK-03-2020-82)
 83. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
  (M. Hyský, ZK-03-2020-83)
 84. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2020-84)
 85. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2020-85)
 86. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2020-86)
 87. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-03-2020-87)
 88. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
  (M. Hyský, ZK-03-2020-88)
 89. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
  (J. Fischerová, ZK-03-2020-89)
 90. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
  (P. Pacal, ZK-03-2020-90)
 91. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz