Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-04-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018, které se bude konat dne 19. 6. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-04-2018-03)
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-04)
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-05)
 6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-06)
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-07)
 8. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-08)
 9. FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-09)
 10. FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-10)
 11. CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-11)
 12. Protialkoholní záchytná služba
  (V. Novotný, ZK-04-2018-12)
 13. 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
  (V. Novotný, ZK-04-2018-13)
 14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
  (M. Kukla, ZK-04-2018-14)
 15. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
  (M. Kukla, ZK-04-2018-15)
 16. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
  (M. Kukla, ZK-04-2018-16)
 17. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
  (M. Kukla, ZK-04-2018-17)
 18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
  (M. Kukla, ZK-04-2018-18)
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
  (M. Kukla, ZK-04-2018-19)
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-20)
 21. Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
  (M. Kukla, ZK-04-2018-21)
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
  (M. Kukla, ZK-04-2018-22)
 23. Darování pozemku v k. ú. Utín
  (M. Kukla, ZK-04-2018-23)
 24. Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-04-2018-24)
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
  (M. Kukla, ZK-04-2018-25)
 26. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
  (M. Kukla, ZK-04-2018-26)
 27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
  (M. Kukla, ZK-04-2018-27)
 28. Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
  (M. Kukla, ZK-04-2018-28)
 29. Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
  (M. Kukla, ZK-04-2018-29)
 30. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK
  (M. Kukla, ZK-04-2018-30)
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-31)
 32. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.
  (M. Kukla, ZK-04-2018-32)
 33. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-33)
 34. Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-34)
 35. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-35)
 36. Darování pozemku obci Sedletín
  (M. Kukla, ZK-04-2018-36)
 37. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
  (M. Kukla, ZK-04-2018-37)
 38. Uzavření dohody o parcelaci
  (M. Kukla, ZK-04-2018-38)
 39. Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
  (M. Kukla, ZK-04-2018-39)
 40. Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-04-2018-40)
 41. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
  (M. Kukla, ZK-04-2018-41)
 42. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
  (M. Kukla, ZK-04-2018-42)
 43. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře
  (M. Kukla, ZK-04-2018-43)
 44. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
  (M. Kukla, ZK-04-2018-44)
 45. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-04-2018-45)
 46. Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
  (M. Kukla, ZK-04-2018-46)
 47. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
  (M. Kukla, ZK-04-2018-47)
 48. Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-04-2018-48)
 49. Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
  (M. Kukla, ZK-04-2018-49)
 50. Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
  (M. Kukla, ZK-04-2018-50)
 51. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
  (M. Kukla, ZK-04-2018-51)
 52. Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
  (M. Kukla, ZK-04-2018-52)
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
  (M. Kukla, ZK-04-2018-53)
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-54)
 55. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-55)
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-56)
 57. Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-57)
 58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-58)
 59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-59)
 60. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-60)
 61. Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-61)
 62. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-62)
 63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-63)
 64. Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-64)
 65. Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
  (J. Hyliš, ZK-04-2018-65)
 66. Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Franěk, V. Novotný, ZK-04-2018-66)
 67. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
  (P. Franěk, ZK-04-2018-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
  (P. Franěk, ZK-04-2018-68)
 69. Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
  (P. Franěk, ZK-04-2018-69)
 70. Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-04-2018-70)
 71. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-04-2018-71)
 72. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Franěk, ZK-04-2018-72)
 73. Finanční dar pro Statutární město Jihlava
  (J. Běhounek, ZK-04-2018-73)
 74. Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
  (J. Fialová, ZK-04-2018-74)
 75. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
  (J. Fialová, ZK-04-2018-75)
 76. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
  (J. Fialová, ZK-04-2018-76)
 77. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
  (J. Fialová, ZK-04-2018-77)
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-04-2018-78)
 79. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
  (J. Fialová, ZK-04-2018-79)
 80. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (P. Pacal, ZK-04-2018-80)
 81. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-04-2018-81)
 82. Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
  (P. Pacal, ZK-04-2018-82)
 83. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
  (P. Pacal, ZK-04-2018-83)
 84. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017
  (P. Pacal, ZK-04-2018-84)
 85. Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
  (P. Pacal, ZK-04-2018-85)
 86. FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
  (M. Hyský, ZK-04-2018-86)
 87. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
  (M. Hyský, ZK-04-2018-87)
 88. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
  (M. Plodík, ZK-04-2018-88)
 89. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz