Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-05-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2018, které se bude konat dne 11.9.2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava  
 
Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2018
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-05-2018-03)
 4. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-04)
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-05)
 6. Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-06)
 7. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-07)
 8. FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-08)
 9. Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
  (J. Běhounek, ZK-05-2018-09)
 10. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
  (V. Novotný, ZK-05-2018-10)
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
  (M. Kukla, ZK-05-2018-11)
 12. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-12)
 13. Darování pozemku v k. ú. Rybné
  (M. Kukla, ZK-05-2018-13)
 14. Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť
  (M. Kukla, ZK-05-2018-14)
 15. Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
  (M. Kukla, ZK-05-2018-15)
 16. Přijetí daru v k. ú. Chlumětín
  (M. Kukla, ZK-05-2018-16)
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
  (M. Kukla, ZK-05-2018-17)
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-18)
 19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-19)
 20. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
  (M. Kukla, ZK-05-2018-20)
 21. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-21)
 22. Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo
  (M. Kukla, ZK-05-2018-22)
 23. Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-23)
 24. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-05-2018-24)
 25. Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek
  (M. Kukla, ZK-05-2018-25)
 26. Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička
  (M. Kukla, ZK-05-2018-26)
 27. Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička
  (M. Kukla, ZK-05-2018-27)
 28. Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
  (M. Kukla, ZK-05-2018-28)
 29. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-29)
 30. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-30)
 31. Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK
  (M. Kukla, ZK-05-2018-31)
 32. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-05-2018-32)
 33. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-05-2018-33)
 34. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
  (M. Kukla, ZK-05-2018-34)
 35. Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-05-2018-35)
 36. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-36)
 37. Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova
  (M. Kukla, ZK-05-2018-37)
 38. Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov
  (M. Kukla, ZK-05-2018-38)
 39. Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
  (M. Kukla, ZK-05-2018-39)
 40. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov
  (M. Kukla, ZK-05-2018-40)
 41. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-05-2018-41)
 42. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
  (M. Kukla, ZK-05-2018-42)
 43. Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska
  (M. Kukla, ZK-05-2018-43)
 44. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-44)
 45. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
  (M. Kukla, ZK-05-2018-45)
 46. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-46)
 47. Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-05-2018-47)
 48. Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
  (M. Kukla, ZK-05-2018-48)
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
  (M. Kukla, ZK-05-2018-49)
 50. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-50)
 51. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče
  (M. Kukla, ZK-05-2018-51)
 52. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
  (M. Kukla, ZK-05-2018-52)
 53. Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
  (M. Kukla, ZK-05-2018-53)
 54. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
  (M. Kukla, ZK-05-2018-54)
 55. Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice
  (M. Kukla, ZK-05-2018-55)
 56. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
  (M. Kukla, ZK-05-2018-56)
 57. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"
  (M. Kukla, ZK-05-2018-57)
 58. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
  (M. Kukla, ZK-05-2018-58)
 59. „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
  (M. Kukla, P. Franěk, ZK-05-2018-59)
 60. Žádost města Brtnice
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-60)
 61. Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-61)
 62. Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-62)
 63. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-63)
 64. Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-64)
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (J. Hyliš, ZK-05-2018-65)
 66. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-66)
 67. Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-67)
 68. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-68)
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-69)
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-70)
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-71)
 72. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-72)
 73. Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-73)
 74. Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-74)
 75. FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
  (J. Fischerová, ZK-05-2018-75)
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
  (J. Fialová, ZK-05-2018-76)
 77. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
  (J. Fialová, ZK-05-2018-77)
 78. Dotace na realizaci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
  (J. Fialová, ZK-05-2018-78)
 79. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (J. Fialová, ZK-05-2018-79)
 80. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
  (J. Fialová, ZK-05-2018-80)
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
  (J. Fialová, ZK-05-2018-81)
 82. Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
  (J. Fialová, ZK-05-2018-82)
 83. Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
  (J. Fialová, ZK-05-2018-83)
 84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (J. Fialová, ZK-05-2018-84)
 85. Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města
  (J. Fialová, ZK-05-2018-85)
 86. Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
  (P. Franěk, ZK-05-2018-86)
 87. Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-05-2018-87)
 88. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“
  (P. Franěk, ZK-05-2018-88)
 89. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
  (P. Franěk, ZK-05-2018-89)
 90. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)
  (P. Franěk, ZK-05-2018-90)
 91. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (P. Franěk, ZK-05-2018-91)
 92. Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
  (P. Franěk, ZK-05-2018-92)
 93. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
  (P. Franěk, ZK-05-2018-93)
 94. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
  (P. Franěk, ZK-05-2018-94)
 95. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
  (P. Pacal, ZK-05-2018-95)
 96. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
  (P. Pacal, ZK-05-2018-96)
 97. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (P. Pacal, ZK-05-2018-97)
 98. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí
  (M. Hyský, ZK-05-2018-98)
 99. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (M. Hyský, ZK-05-2018-99)
 100. Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (M. Hyský, ZK-05-2018-100)
 101. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz