Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-05-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2019, které se bude konat dne 10. 9. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019
  (J. Běhounek, ZK-05-2019-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-05-2019-03)
 4. Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-05-2019-04)
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
  (J. Běhounek, ZK-05-2019-05)
 6. Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
  (J. Běhounek, ZK-05-2019-06)
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
  (J. Běhounek, ZK-05-2019-07)
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
  (V. Novotný, ZK-05-2019-08)
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-05-2019-09)
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
  (V. Novotný, ZK-05-2019-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  (V. Novotný, ZK-05-2019-11)
 12. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (V. Novotný, ZK-05-2019-12)
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019
  (M. Kukla, ZK-05-2019-13)
 14. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“
  (M. Kukla, ZK-05-2019-14)
 15. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
  (M. Kukla, ZK-05-2019-15)
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
  (M. Kukla, ZK-05-2019-16)
 17. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-05-2019-17)
 18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
  (M. Kukla, ZK-05-2019-18)
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov
  (M. Kukla, ZK-05-2019-19)
 20. Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
  (M. Kukla, ZK-05-2019-20)
 21. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019
  (M. Kukla, ZK-05-2019-21)
 22. Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
  (M. Kukla, ZK-05-2019-22)
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-05-2019-23)
 24. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
  (M. Kukla, ZK-05-2019-24)
 25. Předání kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
  (M. Kukla, ZK-05-2019-25)
 26. Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov
  (M. Kukla, ZK-05-2019-26)
 27. Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
  (M. Kukla, ZK-05-2019-27)
 28. Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
  (M. Kukla, ZK-05-2019-28)
 29. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička
  (M. Kukla, ZK-05-2019-29)
 30. Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
  (M. Kukla, ZK-05-2019-30)
 31. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-05-2019-31)
 32. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz
  (M. Kukla, ZK-05-2019-32)
 33. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-05-2019-33)
 34. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna
  (M. Kukla, ZK-05-2019-34)
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou
  (M. Kukla, ZK-05-2019-35)
 36. Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou
  (M. Kukla, ZK-05-2019-36)
 37. Prodej pozemku v k.ú. Jeclov
  (M. Kukla, ZK-05-2019-37)
 38. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“
  (M. Kukla, ZK-05-2019-38)
 39. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-05-2019-39)
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
  (M. Kukla, ZK-05-2019-40)
 41. Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy
  (M. Kukla, ZK-05-2019-41)
 42. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-05-2019-42)
 43. Předání pozemků v k.ú. Třebíč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
  (M. Kukla, ZK-05-2019-43)
 44. Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno
  (M. Kukla, ZK-05-2019-44)
 45. Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
  (M. Kukla, ZK-05-2019-45)
 46. Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
  (M. Kukla, ZK-05-2019-46)
 47. Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
  (M. Kukla, ZK-05-2019-47)
 48. Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-05-2019-48)
 49. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Čáslavice, Meziříčko u Moravských Budějovic, Řídelov, Horní Cerekev
  (M. Kukla, ZK-05-2019-49)
 50. Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň
  (M. Kukla, ZK-05-2019-50)
 51. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
  (M. Kukla, ZK-05-2019-51)
 52. „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín
  (M. Kukla, P. Franěk, ZK-05-2019-52)
 53. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
  (J. Hyliš, ZK-05-2019-53)
 54. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
  (J. Hyliš, ZK-05-2019-54)
 55. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (J. Fischerová, ZK-05-2019-55)
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
  (J. Fischerová, ZK-05-2019-56)
 57. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
  (P. Franěk, ZK-05-2019-57)
 58. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
  (P. Franěk, ZK-05-2019-58)
 59. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (P. Franěk, ZK-05-2019-59)
 60. Dotace na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
  (J. Fialová, ZK-05-2019-60)
 61. Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (J. Fialová, ZK-05-2019-61)
 62. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
  (J. Fialová, ZK-05-2019-62)
 63. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020
  (J. Fialová, ZK-05-2019-63)
 64. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
  (J. Fialová, ZK-05-2019-64)
 65. Změna ve zřizovací listině
  (J. Fialová, ZK-05-2019-65)
 66. Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
  (J. Fialová, ZK-05-2019-66)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
  (J. Fialová, ZK-05-2019-67)
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
  (J. Fialová, ZK-05-2019-68)
 69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-05-2019-69)
 70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pacal, ZK-05-2019-70)
 71. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
  (M. Hyský, ZK-05-2019-71)
 72. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-05-2019-72)
 73. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-05-2019-73)
 74. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
  (M. Hyský, ZK-05-2019-74)
 75. Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (M. Hyský, ZK-05-2019-75)
 76. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
  (M. Hyský, ZK-05-2019-76)
 77. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz