Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-06-2018

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2018, které se bude konat dne 9.10.2018 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava  
 
Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2018
  2. Rezignace člena zastupitelstva kraje
    (J. Běhounek, ZK-06-2018-02)
  3. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    (M. Kukla, ZK-06-2018-03)
  4. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz