Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání ZK-07-2019

Určeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

svolávám


zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2019, které se bude konat dne 10. 12. 2019 v  10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-02)
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
  (Z. Kadlec, ZK-07-2019-03)
 4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-04)
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-05)
 6. Náhrada výdělku
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-06)
 7. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-07)
 8. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-08)
 9. Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-09)
 10. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
  (V. Novotný, ZK-07-2019-10)
 11. Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (V. Novotný, ZK-07-2019-11)
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
  (V. Novotný, ZK-07-2019-12)
 13. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (V. Novotný, ZK-07-2019-13)
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-14)
 15. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Kukla, ZK-07-2019-15)
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
  (M. Kukla, ZK-07-2019-16)
 17. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
  (M. Kukla, ZK-07-2019-17)
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
  (M. Kukla, ZK-07-2019-18)
 19. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
  (M. Kukla, ZK-07-2019-19)
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín
  (M. Kukla, ZK-07-2019-20)
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
  (M. Kukla, ZK-07-2019-21)
 22. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť
  (M. Kukla, ZK-07-2019-22)
 23. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
  (M. Kukla, ZK-07-2019-23)
 24. Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti
  (M. Kukla, ZK-07-2019-24)
 25. Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče, obec Studenec
  (M. Kukla, ZK-07-2019-25)
 26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá
  (M. Kukla, ZK-07-2019-26)
 27. Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
  (M. Kukla, ZK-07-2019-27)
 28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (M. Kukla, ZK-07-2019-28)
 29. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
  (M. Kukla, ZK-07-2019-29)
 30. Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
  (M. Kukla, ZK-07-2019-30)
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“
  (M. Kukla, ZK-07-2019-31)
 32. Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
  (M. Kukla, ZK-07-2019-32)
 33. Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
  (M. Kukla, ZK-07-2019-33)
 34. Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice
  (M. Kukla, ZK-07-2019-34)
 35. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
  (M. Kukla, ZK-07-2019-35)
 36. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov
  (M. Kukla, ZK-07-2019-36)
 37. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť
  (M. Kukla, ZK-07-2019-37)
 38. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
  (M. Kukla, ZK-07-2019-38)
 39. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
  (M. Kukla, ZK-07-2019-39)
 40. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-07-2019-40)
 41. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-07-2019-41)
 42. Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (M. Kukla, ZK-07-2019-42)
 43. Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
  (M. Kukla, ZK-07-2019-43)
 44. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
  (M. Kukla, ZK-07-2019-44)
 45. Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
  (M. Kukla, ZK-07-2019-45)
 46. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
  (M. Kukla, ZK-07-2019-46)
 47. Darování pozemní komunikace a pozemku - k.ú. Pejškov
  (M. Kukla, ZK-07-2019-47)
 48. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
  (M. Kukla, ZK-07-2019-48)
 49. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“ - přijetí daru
  (M. Kukla, ZK-07-2019-49)
 50. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-50)
 51. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-51)
 52. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-52)
 53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-53)
 54. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
  (J. Hyliš, ZK-07-2019-54)
 55. Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
  (P. Franěk, ZK-07-2019-55)
 56. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
  (P. Franěk, ZK-07-2019-56)
 57. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
  (P. Franěk, ZK-07-2019-57)
 58. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Franěk, ZK-07-2019-58)
 59. Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (P. Franěk, ZK-07-2019-59)
 60. Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
  (P. Franěk, ZK-07-2019-60)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
  (J. Fialová, ZK-07-2019-61)
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
  (J. Fialová, ZK-07-2019-62)
 63. Dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
  (J. Fialová, ZK-07-2019-63)
 64. Zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic
  (J. Fialová, ZK-07-2019-64)
 65. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
  (J. Fialová, ZK-07-2019-65)
 66. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Třebíči – změna usnesení
  (J. Fialová, ZK-07-2019-66)
 67. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
  (M. Hyský, ZK-07-2019-67)
 68. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (M. Hyský, ZK-07-2019-68)
 69. Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
  (M. Hyský, ZK-07-2019-69)
 70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (M. Hyský, ZK-07-2019-70)
 71. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (M. Hyský, ZK-07-2019-71)
 72. FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
  (P. Pacal, ZK-07-2019-72)
 73. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (P. Pacal, ZK-07-2019-73)
 74. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
  (P. Pacal, ZK-07-2019-74)
 75. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2020
  (J. Běhounek, ZK-07-2019-75)
 76. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-76)
 77. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-77)
 78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-78)
 79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-79)
 80. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2020
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-80)
 81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020
  (J. Fischerová, ZK-07-2019-81)
 82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
  (P. Franěk, ZK-07-2019-82)
 83. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
  (P. Franěk, ZK-07-2019-83)
 84. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
  (P. Franěk, ZK-07-2019-84)
 85. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
  (P. Franěk, ZK-07-2019-85)
 86. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-86)
 87. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-87)
 88. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-88)
 89. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-89)
 90. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-90)
 91. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-91)
 92. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-92)
 93. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
  (J. Fialová, ZK-07-2019-93)
 94. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020
  (P. Pacal, ZK-07-2019-94)
 95. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
  (M. Hyský, ZK-07-2019-95)
 96. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
  (M. Hyský, ZK-07-2019-96)
 97. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
  (M. Hyský, ZK-07-2019-97)
 98. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz