Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 03/2019

Usnesení 0157/03/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2019-02, př. 1, RK-03-2019-02, př. 2, RK-03-2019-02, př. 3, RK-03-2019-02, př. 4, RK-03-2019-02, př.  5 a  RK-03-2019-02, př. 6.


Usnesení 0158/03/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-03, př. 1.


Usnesení 0159/03/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.


Usnesení 0160/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2019-05, př. 1 a RK-03-2019-05, př. 2.


Usnesení 0161/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • Kopírka, inv. číslo 000-000-000-636, rok výroby 2009, pořizovací cena 184 119,20 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kráječ zeleniny, inv. číslo 000-000-001-153, rok výroby 1995, pořizovací cena 205 696,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Kopírka, inv. číslo 000-000-000-636, rok výroby 2009, pořizovací cena 184 119,20 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kráječ zeleniny, inv. číslo 000-000-001-153, rok výroby 1995, pořizovací cena 205 696,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0162/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-660, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 10 765,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Lůžko hydraulické sprchovací, inv. č. 002-000-000-733, r. v. 1994, PC 114 306,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ostředivka chlazená, inv. č. 002-000-001-158, r. v. 1996, PC 200 796,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Analyzátor koagulační, inv. č. 002-000-001-347, r. v. 2000, PC 1 460 139,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Tiskárna TTR, inv. č. 002-000-001-508, r. v. 2003, PC 50 935,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Duodenofibroskop Olympus, inv. č. 002-000-001-150, r. v. 1996, PC 450 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kamera Wolf, inv. č. 002-000-001-936, r. v. 2007, PC 119 694,- Kč, ZC 27 924,- Kč;
 • Vrtačka pistolová Synthes, inv. č. 002-000-001-918, r. v. 2006, PC 165 582,- Kč, ZC 38 629,- Kč;
 • Videokonferenční koncové zařízení, inv. č. 002-000-002-079, r. v. 2009, PC 364 735,- Kč, ZC 1,- Kč.

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-660, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 10 765,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Lůžko hydraulické sprchovací, inv. č. 002-000-000-733, r. v. 1994, PC 114 306,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ostředivka chlazená, inv. č. 002-000-001-158, r. v. 1996, PC 200 796,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Analyzátor koagulační, inv. č. 002-000-001-347, r. v. 2000, PC 1 460 139,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Tiskárna TTR, inv. č. 002-000-001-508, r. v. 2003, PC 50 935,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Duodenofibroskop Olympus, inv. č. 002-000-001-150, r. v. 1996, PC 450 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kamera Wolf, inv. č. 002-000-001-936, r. v. 2007, PC 119 694,- Kč, ZC 27 924,- Kč;
 • Vrtačka pistolová Synthes, inv. č. 002-000-001-918, r. v. 2006, PC 165 582,- Kč, ZC 38 629,- Kč;
 • Videokonferenční koncové zařízení, inv. č. 002-000-002-079, r. v. 2009, PC 364 735,- Kč, ZC 1,- Kč.


Usnesení 0163/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 13.  jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 4 2019.


Usnesení 0164/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2019-09, př. 1, RK-03-2019-09, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 920 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 920 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o  částku 920 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0165/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 o částku 300 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pořízení stomatologického setu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení somatologického setu včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.


Usnesení 0166/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 680 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 680 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 680 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0167/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 503 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 503 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 503 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 3. části stipendia.


Usnesení 0168/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:

 1. „KPBI: Kraj Vysočina – Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 1;
 2. „KPBI: Kraj vysočina – Analýza a Semináře na nelegální online obsah“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 3;
 3. „Kraj Vysočina - Divadelní představení SMOLAŘ“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 5;
 4. „ Kraj Vysočina - Podpora prevence kriminality v kraji“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 6;
souhlasí

s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:

 1. „KPBI: Kraj Vysočina – Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 2;
 2. „KPBI: Kraj vysočina – Analýza a Semináře na nelegální on - line obsah dle materiálu RK-03-2019-13, př. 4;
 3. „Kraj Vysočina - Divadelní představení SMOLAŘ“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 5;
 4. „Kraj Vysočina - Podpora prevence v kraji“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 6.


Usnesení 0169/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a  školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina: 

 1. „Kraj Vysočina – Spolupráce kraje se základními a středními školami v Kraji Vysočina v  oblasti ochrany měkkých cílů.“ (žádost a  podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Školení zaměstnanců krajského úřadu.“ (žádost a podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 2);
 3. „Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů v Kraji Vysočina.“ (žádost a  podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 3).


Usnesení 0170/03/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0171/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 177 450 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  stejnou částku 177 450 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 177 450 Kč z důvodu administrace projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 880  000  Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 100 000 Kč), "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 130 000 Kč), "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530" (částka 500 000 Kč) a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" (částka 150 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty;
ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru školství mládeže a sportu po ukončení činností dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

bere na vědomí
 • informaci o vrácení přeplatku příspěvku na provoz, který byl poskytnutý v roce 2018 z kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci na administraci projektu "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" ve výši 48  100  Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6 na účet kraje;
 • objednávky služeb dle materiálů RK-03-2019-16, př. 1, RK-03-2019-16, př. 2, RK-03-2019-16, př. 3, RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • vyúčtování objednávky služeb na administraci projektů  "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6, "Spolu až do konce" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 7, "Podpora komunitních služeb v  Třešti" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 8 a "Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 9.


Usnesení 0172/03/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-03-2019-17, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1.  9. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-03-2019-17, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-03-2019-17, př. 3.


Usnesení 0173/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Prováděcí smlouvu č. j. KUJI 189/2019 podle Rámcové dohody  na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22.5.2017 dle materiálů RK-03-2019-18, př. 1, RK-03-2019-18, př. 2 a RK-03-2019-18, př. 3.


Usnesení 0174/03/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-03-2019-19, př. 1 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2019-19, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2019-19, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-03-2019-19, př. 1 a RK-03-2019-19, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 0175/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemků parc. č. 1766/2, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1752/3, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1770/1, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1676/16, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 167/10, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v katastrálním území Přibyslav pro  stavbu „II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003, most ev. č. 350/004" dle materiálu RK-03-2019-20, př. 1.


Usnesení 0176/03/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0177/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. st. 44 o  výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o  výměře 1 m2, oddělených geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o výměře 1  m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.


Usnesení 0178/03/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2019-23, př. 1.


Usnesení 0179/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č.  1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělených geometrickým plánem č.  186-78/2018 z  pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 186-78/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.


Usnesení 0180/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2019-25, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-03-2019-25, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.


Usnesení 0181/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Oprava místní komunikace v Městysi Křižanov – Bojanov“;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku KN par. č. 419/15 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek KN par. č.  419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca  km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
 • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a  příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov a městys Křižanov se zaváže  tuto část pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím,  a pozemek KN par. č. 419/15 přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0182/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 5256/2 o výměře 16  m2 v k. ú Petrůvky, odděleného geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710 z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710  z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky.


Usnesení 0183/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle, na straně investora  smlouvu zakládající právo provést stavbu „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, SO-315 DUN Koberovice v km 81,750“ na pozemku par. č. 539 v katastrálním území Lísky u Holušic dle materiálu RK-03-2019-29, př. 1.


Usnesení 0184/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2019-30, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2019-30, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 3 v k. ú. a obci Nová Ves u  Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Úprava autobusové zastávky  Rouchovany“ darovat část pozemku KN par. č. 1115/1 v  k. ú. Rouchovany a  obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ darovat část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0185/03/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3462/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4894-269/2018, PGP-1308/2018-304 z pozemku KN par. č. 3462/1 v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Pelhřimov.


Usnesení 0186/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek par. č. 5699/8 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2019-35, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Českou republikou, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.


Usnesení 0187/03/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem RK-03-2019-36, př. 1.


Usnesení 0188/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti uzavřených mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a  Jiřím Hrochem ( inženýrské sítě na pozemku par. č. 1292 v k.ú. Heraltice) a společností E.ON Distribuce, a.s. (inženýrské sítě na pozemcích par. č. 1296, 1292 a 1310/1 v k.ú. Heraltice) na stranách budoucích oprávněných ze služebnosti uzavřených na základě usnesení 1063/20/2017/RK a 0664/12/2018/RK.


Usnesení 0189/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2019-38, př. 1 a RK-03-2019-38, př. 2.


Usnesení 0190/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov důchodců Onšov - oprava výtahu" dodavateli Schindler CZ, a.s., IČO: 271 27 010  za nabídnutou cenu 910 000 Kč bez DPH.


Usnesení 0191/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2019-31, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP s. r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0192/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-03-2019-32, př. 4, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-03-2019-32, př. 5;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2019-32, př. 6.


Usnesení 0193/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 2036/6 o výměře 113 m2, zahrada, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovité věci předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-03-2019-33, př. 4;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2019-33, př. 5.


Usnesení 0194/03/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2019-39, př. 1.


Usnesení 0195/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele EXBYDO s. r. o., IČO 62497791, se sídlem Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0196/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000  Kč dle materiálu RK-03-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2019-41, př. 1.


Usnesení 0197/03/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2019-42, př. 1.


Usnesení 0198/03/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech finálového dne 10. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-03-2019-43, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary finalistům 10. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-03-2019-43, př.  2.


Usnesení 0199/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 pro rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 2;
 • čerpání fondu investic Dětskému domovu, Rovečné 40, IČO 48897558 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 3;
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 4.


Usnesení 0200/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně:
  • Vyšší odborné škole a Střední škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem se sídlem Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 dle materiálu RK-03-2019-45, př. 1;
  • Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 70837228 dle materiálu RK-03-2019-45, př. 3;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 70837228 z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-03-2019-45, př. 5.


Usnesení 0201/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 586 01 Jihlava, IČO  02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-03-2019-46, př. 1.


Usnesení 0202/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a  výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-03-2019-47, př.  1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-03-2019-47, př. 1.


Usnesení 0203/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o  lidské zdroje a majetek kraje o částku 180 000 Kč na finanční zajištění ankety Učitel Vysočiny 2019;

rozhoduje

poskytnout nejlepším učitelkám/učitelům věcné dary dle materiálu RK-03-2019-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2019-48, př. 2.


Usnesení 0204/03/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Ford Tranzit 2.5 diesel, inventární číslo 6000056, státní poznávací značka PEI 43-39, rok pořízení 2002, pořizovací cena 245 082 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm  Pelhřimov.


Usnesení 0205/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př. 1;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-03-2019-50, př. 2;
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 3;
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 4;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př.  5;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př.  6;
 • Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-03-2019-50, př.  7;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 8;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-03-2019-50, př. 9;
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-03-2019-50, př. 10;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-03-2019-50, př. 11;
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-03-2019-50, př. 12.


Usnesení 0206/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-03-2019-51, př.  1.


Usnesení 0207/03/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 745 160,43 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu „TP RSK“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a  s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0208/03/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2019-53, př. 1 a RK-03-2019-53, př. 2.


Usnesení 0209/03/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2019-54, př. 3.


Usnesení 0210/03/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

členy expertní skupiny, která se bude podílet na efektivním zavedení systému managementu hospodaření s energií ve složení:

 • doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Mgr. Dušan Vichr - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Mgr. Petr Tlustoš - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Petr Kolář - Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Eduard Jozífek - Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Václav Jáchim - Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Petr Jelínek - Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Petr Adam – Nemocnice Pelhřimov;
 • Ing. Alexander Filip – Nemocnice Jihlava;
 • Josef Tvrdý – Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • František Kalina, BA, MSc.- Nemocnice Třebíč;
 • Oldřich Lehejček – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov;
 • Ing. Vlasta Kostková – Střední škola stavební Třebíč;
 • Ing. Eva Matulová – Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz