Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 05/2020

Usnesení 0239/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-05-2020-02, př. 1.


Usnesení 0240/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smluv o nájmu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-03, př. 1 a RK-05-2020-03, př. 2.


Usnesení 0241/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2020-04, př. 1.


Usnesení 0242/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neudělit souhlas s uzavřením havarijního pojištění: 

 • osobního vozidla PEUGEOT EXPERT COMBI ACTIVE SPZ 4J8 7573;

doporučuje

ředitelce Trojlístku zvážit možnost sjednání doplňkového pojištění pro případ živelní události nebo střetu se zvěří.


Usnesení 0243/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2020-06, př. 1.


Usnesení 0244/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-07, př. 1, RK-05-2020-07, př. 2, RK-05-2020-07, př. 3 a RK-05-2020-07, př. 4.


Usnesení 0245/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2020-08, př. 1.


Usnesení 0246/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů, věcných darů a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-09, př. 1, RK-05-2020-09, př. 2, RK-05-2020-09, př. 3, RK-05-2020-09, př. 4, RK-05-2020-09, př. 5, RK-05-2020-09, př. 6 a RK-05-2020-09, př. 7.


Usnesení 0247/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) celkem o částku 2 089 180 Kč o nájemné, placené:

  • Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 610 080 Kč;
  • Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 800 400 Kč;
  • Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 74 600 Kč;
  • Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 153 770 Kč;
  • Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 450 330 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 163 910 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 608 930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 606 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 61 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 145 910 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 608 930 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného nemocnicemi o částku 316 340 Kč.


Usnesení 0248/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 1 054 610,64 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 996 021,16 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 58 589,48 Kč);
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 450 433,44 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 604 177,20 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:  

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 11 584 756,25 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 10 941 158,68 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 643 597,57 Kč);
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 7 724 583,35 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 3 860 172,90 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u:

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1.


Usnesení 0249/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2020.


Usnesení 0250/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Pentola Qadra a Gas kotel „900“, inv. č. 001-000-000-681, r. v. 1996, PC 454 483,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Systém el. závor + signalizační zařízení Altoma, inv. č. 001-000-001-007, r. v. 1998, PC 343 805,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
  • Pentola Qadra a Gas kotel „900“, inv. č. 001-000-000-681, r. v. 1996, PC 454  483,- Kč, ZC 0,- Kč;

 • s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
  • Systém el. závor + signalizační zařízení Altoma, inv. č. 001-000-001-007, r. v. 1998, PC 343 805,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0251/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Defibrilátor, inv. č. 002-000-001-351, r. v. 2000, PC 186 617,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, inv. č. 002-000-000-674, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka 30F, inv. č. 002-000-000-528, r. v. 1994, PC 134 925,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační, inv. č. 002-000-000-020, r. v. 1983, PC 37 117,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kolposkop, inv. č. 002-000-000-029, r. v. 1984, PC 25 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, inv. č. 002-000-000-637, r. v. 1994, PC 15 690,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-543, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-574, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Multicar M251A, inv. č. 002-000-000-147, r. v. 1990, PC 133 760,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Regál kovový 2 ks, inv. č. 002-000-000-911/3,10, r. v. 1994, PC 2 220,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová šatní, inv. č. 002-000-001-003/7, r. v. 1994, PC 1 845,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 
 • Defibrilátor, inv. č. 002-000-001-351, r. v. 2000, PC 186 617,- Kč, ZC 0,- Kč; 
 • Chladnička Hoover, inv. č. 002-000-000-674, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka 30F, inv. č. 002-000-000-528, r. v. 1994, PC 134 925,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační, inv. č. 002-000-000-020, r. v. 1983, PC 37 117,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kolposkop, inv. č. 002-000-000-029, r. v. 1984, PC 25 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, inv. č. 002-000-000-637, r. v. 1994, PC 15 690,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-543, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-574, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Regál kovový 2 ks, inv. č. 002-000-000-911/3,10, r. v. 1994, PC 2 220,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová šatní, inv. č. 002-000-001-003/7, r. v. 1994, PC 1 845,- Kč, ZC  0,-  Kč;  

 • s vyřazením a následným prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za nejvyšší nabídkovou cenu: 
 • Multicar M251A, inv. č. 002-000-000-147, r. v. 1990, PC 133 760,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0252/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-05-2020-15, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-05-2020-15, př. 1.


Usnesení 0253/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Pumpa infuzní Medipo volumetr. IT1013-2, inv. č. 005-000-000-769, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-866, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-867, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Lifepak 10C vč. monitoru, inv. č. 005-000-000-906, r. v. 2000, PC 224 984,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Primedic Defi B, inv. č. 005-000-000-981, r. v. 2003, PC 59 745,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Hemochrom, inv. č. 005-000-000-984, r. v. 2003, PC 144 900,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj AutoCPAP, inv. č. 005-000-001-008, r. v. 2006, PC 60 900,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Defibrilátor Metrax, inv. č. 005-000-001-031, r. v. 2006, PC 50 085,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Klávesnice RT 101 k PC RT, inv. č. 005-000-001-069, r. v. 1990, PC 13 000,- Kč, ZC  0,-  Kč;
 • Tiskárna HP Laser Jet4050/T/N/TN, inv. č. 005-000-001-215, r. v. 2001, PC 69 500,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • Pumpa infuzní Medipo volumetr. IT1013-2, inv. č. 005-000-000-769, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-866, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-867, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Lifepak 10C vč. monitoru, inv. č. 005-000-000-906, r. v. 2000, PC 224 984,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Primedic Defi B, inv. č. 005-000-000-981, r. v. 2003, PC 59 745,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj AutoCPAP, inv. č. 005-000-001-008, r. v. 2006, PC 60 900,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Metrax, inv. č. 005-000-001-031, r. v. 2006, PC 50 085,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Klávesnice RT 101 k PC RT, inv. č. 005-000-001-069, r. v. 1990, PC 13 000,- Kč, ZC 0,-  Kč;
 • Tiskárna HP Laser Jet4050/T/N/TN, inv. č. 005-000-001-215, r. v. 2001, PC 69 500,- Kč, ZC 0,- Kč;

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a následným použitím na náhradní díly:
 • Hemochrom, inv. č. 005-000-000-984, r. v. 2003, PC 144 900,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0254/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-05-2020-17, př. 1.


Usnesení 0255/05/2020/RK

Rada kraje
odvolává

pana Josefa Pavlíka z funkce člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;

jmenuje

pana Otto Vopěnku do funkce člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina.


Usnesení 0256/05/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-05-2020-19, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-05-2020-19, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-05-2020-19, př. 3.


Usnesení 0257/05/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 0258/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu, do soutěže „Podnik podporující zdraví roku 2020;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2020.


Usnesení 0259/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“ dle materiálu RK-05-2020-22, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“ projektovou žádost.


Usnesení 0260/05/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-05-2020-23, př. 1.


Usnesení 0261/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-05-2020-24, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-05-2020-24, př. 4.


Usnesení 0262/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2020-25, př. 1.


Usnesení 0263/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-05-2020-26, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-05-2020-26, př. 2 za druhé monitorovací období projeku Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0264/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-05-2020-27, př. 2.


Usnesení 0265/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2020-28, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-28, př. 2.


Usnesení 0266/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-05-2020-29, př. 1.


Usnesení 0267/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 386 224,26 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 0268/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 719 749,05 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.


Usnesení 0269/05/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., včetně požadovaných příloh.


Usnesení 0270/05/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0271/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-05-2020-34, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ na pozemcích par. č. 1066/4 a 1066/5 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod.


Usnesení 0272/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 177/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 64 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-05-2020-35, př. 1.


Usnesení 0273/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2444/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu RK-05-2020-36, př. 1.


Usnesení 0274/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-05-2020-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0275/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-05-2020-38, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0276/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-39, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-39, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.


Usnesení 0277/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018 z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0278/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 0279/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2020-42, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2020-42, př. 1.


Usnesení 0280/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2020-43, př. 1 a RK-05-2020-43, př. 2.


Usnesení 0281/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0662/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019 tak, že v materiálu RK-12-2019-29, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 7 a 10 nahrazuje materiálem RK-05-2020-45, př. 1.


Usnesení 0282/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s umístěním sídla spolku s názvem Studentský spolek Gymnázia Havlíčkův Brod v budově č.p. 2063 stojící na pozemku st. par. č. 248 v k.ú. Havlíčkův Brod na adrese Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Gymnáziem Havlíčkův Brod a Studentským spolkem Gymnázia Havlíčkův Brod dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1


Usnesení 0283/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2020-44, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2020-44, př. 2.


Usnesení 0284/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2020-47, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2020-47, př. 2.


Usnesení 0285/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Správou železnic, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 709 94 234, nájemní smlouvu na část pozemku a za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-77, př. 1.


Usnesení 0286/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/357 Strachujov - Jimramov" formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-05-2020-48, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-48, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/357 Strachujov - Jimramov“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-05-2020-48, př. 1.


Usnesení 0287/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-49, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-49, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-49, př. 1.


Usnesení 0288/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-50, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-50, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-50, př. 1.


Usnesení 0289/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky Skuhrov - most dle materiálu RK-05-2020-51, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení společnost Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-05-2020-51, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0290/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 2.


Usnesení 0291/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí: 

 • III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi
 • II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 008
 • III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818-2,3
 • II/150 Ledeč n. S. - zkapacitnění komunikace
 • III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4 

do kapitoly Doprava, § 2212, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-05-2020-53, př. 2.


Usnesení 0292/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“ dle materiálu RK-05-2020-54, př. 1;

rozhoduje

o bezúplatném převodu sady dílů pro montáž nákladního automobilu Tatra a následně konečnou podobu zhotoveného nákladního automobily Tatra Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, a to k datu protokolárního předání, a v termínech dle materiálu RK-05-2020-54, př. 1.


Usnesení 0293/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 60 500 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1.


Usnesení 0294/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 157 918,31 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 225 611,57 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 383 529,88  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 157 918,31 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 225 611,57 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0295/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 na realizaci projektu „T-CAMP – vědeckotechnický tábor“ dle materiálu RK-05-2020-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-57, př. 2.


Usnesení 0296/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 142 545 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 1 142 545 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2020-58.


Usnesení 0297/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje, z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-59, př. 1.


Usnesení 0298/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • neposkytnout dotaci ve výši 30 000 Kč SK Fotbalová škola Třebíč, z.s., se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO: 66610591;
 • neposkytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Top race agency, z.s., se sídlem Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh, IČO: 27055680.


Usnesení 0299/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2020-61, př. 1.


Usnesení 0300/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0301/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0302/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0303/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-05-2020-65, př. 1, RK-05-2020-65, př. 2 a RK-05-2020-65, př. 3.


Usnesení 0304/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-05-2020-66, př. 5 a RK-05-2020-66, př. 6.


Usnesení 0305/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-67, př. 2.


Usnesení 0306/05/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 0307/05/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 0308/05/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný, neboť obsahuje pracovní verze dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo bez adekvátního vysvětlení způsobit zbytečné, neodůvodněné jednání jednotlivců či skupin v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu.


Usnesení 0309/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-71, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“.


Usnesení 0310/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-72, př. 1.


Usnesení 0311/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-05-2020-73, př. 3, RK-05-2020-73, př. 4 a RK-05-2020-73, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-05-2020-73, př. 1 do 139. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 0312/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektů „Obnova vodních nádrží Lovětínský rybník a Okrouhlice v EVL a PP Rybníky v Pouštích“, „Revitalizace rybníku Žofka v PP Dobrá Voda“, „Obnova vodních poměrů v EVL a PP Koupaliště u Bohuslavic, „PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka“, „Revitalizační zásahy v EVL a PR Doupský a Bažantka“ dle materiálů RK-05-2020-74, př. 1, RK-05-2020-74, př. 2, RK-05-2020-74, př. 3, RK-05-2020-74, př. 4, RK-05-2020-74, př. 5, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na přípravu projektů;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektů „Obnova vodních nádrží Lovětínský rybník a Okrouhlice v EVL a PP Rybníky v Pouštích“, „Revitalizace rybníku Žofka v PP Dobrá Voda“, „Obnova vodních poměrů v EVL a PP Koupaliště u Bohuslavic, „PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka“, „Revitalizační zásahy v EVL a PR Doupský a Bažantka“ dle materiálů RK-05-2020-74, př. 1, RK-05-2020-74, př. 2, RK-05-2020-74, př. 3, RK-05-2020-74, př. 4, RK-05-2020-74, př. 5, připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,7 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.


Usnesení 0313/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-75, př. 1;

rozhoduje

podat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-75, př. 1 Státnímu fondu životního prostředí ČR.


Usnesení 0314/05/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 47. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz