Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 09/2019

Usnesení 0477/09/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění úklidových služeb“ účastníka OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz