Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 15/2020

Usnesení 0800/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-15-2020-50, př. 1.


Usnesení 0801/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-15-2020-02.


Usnesení 0802/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

skutečnost, že bude vyhlášena veřejná zakázka "Nové webové stránky Kraje Vysočina" dle materiálů RK-15-2020-03, př. 1, RK-15-2020-03, př. 2, RK-15-2020-03, př. 3, RK-15-2020-03, př. 4, RK-15-2020-03, př. 5, RK-15-2020-03, př. 6, RK-15-2020-03, př. 7, RK-15-2020-03, př. 8.


Usnesení 0803/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o technické podpoře odběrů COVID19 v Kraji Vysočina;

souhlasí

s návrhem realizace opatření technické podpory odběrů COVID.


Usnesení 0804/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-15-2020-05, př. 1.


Usnesení 0805/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2020-06, př. 1 a RK-15-2020-06, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 360 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 360 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 60 000 Kč,

 s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0806/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 398 007 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 522 600 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 507 164 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 687 284 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 304 280 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 376 679 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-15-2020-07, př. 1.


Usnesení 0807/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-10, př. 1.


Usnesení 0808/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2020-11, př. 1 a RK-15-2020-11, př. 2.


Usnesení 0809/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-12, př. 1.


Usnesení 0810/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1 a následně tento příděl zúčtovat vůči neuhrazené ztrátě z minulých let;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2020-08, př. 2.


Usnesení 0811/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Přístroj narkotizační N7, inv. č. 002-000-000-068, r. v. 1981, pořizovací cena (PC)57 940,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ohřívač vaků IPX1, inv. č. 002-000-001-122, r. v. 1995, PC 12 875,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Procesor tkáňový, inv. č. 002-000-001-530, r. v. 2005, PC 356 362,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Skříňka dřevěná dvoudveřová, inv. č. 002-000-001-018/1, r. v. 1994, PC 1 670,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj měřící UNILAP 100, inv. č. 002-000-000-500, r. v. 1994, PC 43 700,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka kostní, inv. č. 002-000-000-036, r. v. 1985, PC 240 555,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka pneumatická, inv. č. 002-000-000-208, r. v. 1992, PC 324 399,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka vzduchová, inv. č. 002-000-001-317, r. v. 1999, PC 258 446,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička HOOVER 3380, inv. č. 002-000-000-618, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lampa fototerapeutická, inv. č. 002-000-001-385, r. v. 2001, PC 53 820,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová prosklená, inv. č. 002-000-001-000/1, r. v. 1994, PC 4 500,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová - nástavec, inv. č. 002-000-000-999/3, r. v. 1994, PC 2 750,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 

 • Přístroj narkotizační N7, inv. č. 002-000-000-068, r. v. 1981, pořizovací cena (PC) 57 940,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ohřívač vaků IPX1, inv. č. 002-000-001-122, r. v. 1995, PC 12 875,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Procesor tkáňový, inv. č. 002-000-001-530, r. v. 2005, PC 356 362,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Skříňka dřevěná dvoudveřová, inv. č. 002-000-001-018/1, r. v. 1994, PC 1 670,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj měřící UNILAP 100, inv. č. 002-000-000-500, r. v. 1994, PC 43 700,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka kostní, inv. č. 002-000-000-036, r. v. 1985, PC 240 555,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka pneumatická, inv. č. 002-000-000-208, r. v. 1992, PC 324 399,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka vzduchová, inv. č. 002-000-001-317, r. v. 1999, PC 258 446,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička HOOVER 3380, inv. č. 002-000-000-618, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lampa fototerapeutická, inv. č. 002-000-001-385, r. v. 2001, PC 53 820,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová prosklená, inv. č. 002-000-001-000/1, r. v. 1994, PC 4 500,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová - nástavec, inv. č. 002-000-000-999/3, r. v. 1994, PC 2 750,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0812/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-13, př. 1.


Usnesení 0813/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-14, př. 1.


Usnesení 0814/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1.


Usnesení 0815/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0816/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-16, př. 1.


Usnesení 0817/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0818/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0042 dle materiálu RK-15-2020-18, př. 3.


Usnesení 0819/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2020-19, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:


Usnesení 0820/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 2 378 310,70 Kč:
  • Silnice II/351 H.Brod - Č.Bělá - Chotěboř - zkapacitnění komunikace, hodnota 290 360,00 Kč;
  • II/344 Dolní Krupá - obchvat, hodnota 1 267 716,80 Kč;
  • III/1281 Košetice - Lukavec, hodnota 332 046,10 Kč;
  • II/405 Okříšky, úprava křižovatky, hodnota 488 187,80 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 378 310,70 Kč.


Usnesení 0821/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 138 118 881 Kč na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020.


Usnesení 0822/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/602 Jihlava – JV obchvat“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2020-22, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2020-22, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2020-22, př. 1.


Usnesení 0823/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1  v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/3, par. č. 3510/4, par. č. 3510/2 a již existující pozemek par. č. 3510/6 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0824/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec králové, Přemyslova 1106/19, 500 08, IČO: 42196451, na straně budoucího obtíženého (povinného) ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku par. č. 233/1 - vodní plocha v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou stavbou "III/34427 - Suchá, most ev.č. 34427-1" dle materiálu RK-15-2020-24, př. 1.


Usnesení 0825/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“:

 • nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za podmínek a cenu dle materiálu RK-15-2020-25, př. 1;
 • smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele na části pozemků ve vlastnictví města Brtnice v rozsahu dočasného záboru dle materiálu RK-15-2020-25, př. 1.


Usnesení 0826/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-15-2020-26, př. 1RK-15-2020-26, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0827/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací jako vlastníkem smlouvu o právu provést stavbu na část pozemku par. č. 1342/2 v k.ú. Stařeč v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-15-2020-27, př. 1.


Usnesení 0828/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-28, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-28, př. 1.
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, která bude zastavěna chodníkem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radešín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radešín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví obce Radešín a obec Radešín se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0829/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2020-29, př. 1 a RK-15-2020-29, př. 2.


Usnesení 0830/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl, obec Jihlava z vlastnictví kraje do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl z vlastnictví kraje do vlastnictví statutárního města Jihlava.


Usnesení 0831/15/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0832/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2020-30, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-15-2020-30, př. 2.

rozhoduje

vybrat účastníka AQUA - GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO 255 13 117 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávací řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0833/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2020-33, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, IČO 277 46 631 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0834/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu RK-15-2020-34, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 4;


Usnesení 0835/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu RK-15-2020-35, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 4;


Usnesení 0836/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnut dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2020-36, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2020-36, př. 2.


Usnesení 0837/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 910 205,87 Kč dle materiálu RK-15-2020-37, př. 1.


Usnesení 0838/15/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0839/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu k požadavku Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-49, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, pokračovat v jednání se zástupci Pacherova mlýna, s.r.o., a nejpozději do 30. 6. 2020 sdělit Radě Kraje Vysočina rozhodnutím ředitelky řešení vznesených požadavků dle materiálu RK-15-2020-49, př. 1.


Usnesení 0840/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru "Mezi řádky" do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-15-2020-39, př. 1.


Usnesení 0841/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč na projekt „Automatizační, řídící a zabezpečovací systémy – výukové panely“.


Usnesení 0842/15/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2020-41, př. 1.


Usnesení 0843/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením souboru šestnácti počítačů včetně příslušenství, inventární číslo DHM/046, rok pořízení 2004, pořizovací cena 284 589,50 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Gymnáziem dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 dle materiálu RK-15-2020-42.


Usnesení 0844/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-15-2020-43, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2019 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství do 31. 5. provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0845/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2020-44, př. 3.


Usnesení 0846/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých v případě Smlouvy PR01537.1946 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02737.1833 dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-15-2020-45, př. 3 a RK-15-2020-45, př. 4.


Usnesení 0847/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-15-2020-46, př. 7, RK-15-2020-46, př. 8 a RK-15-2020-46, př. 9.


Usnesení 0848/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 904 000 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz