Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 17/2019

Usnesení 0912/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Automat na kuchyňské nádobí DV 270 B, r. v. 1996, inventární číslo 001-000-000-666, pořizovací cena (PC) 596 988,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pec třítroubová BE3-C PEC, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-637, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-640, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-109-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-643, PC 790 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-069-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-682, PC 726 893,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický 1000/900 RE-259-345, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-646, PC 272 524,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický CE-248-118, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-699, PC 285 928,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel velkokapacitní rychlovarný Promix EPB-200, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-658, PC 1 233 322,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Fritéza 2X 9L 500/800 CE-158-169, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-698, PC 239 269,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a následným prodejem, v případě nezájmu odbornou ekologickou likvidací: 

 • Automat na kuchyňské nádobí DV 270 B, r. v. 1996, inventární číslo 001-000-000-666, pořizovací cena (PC) 596 988,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pec třítroubová BE3-C PEC, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-637, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-640, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-109-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-643, PC 790 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-069-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-682, PC 726 893,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický 1000/900 RE-259-345, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-646, PC 272 524,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický CE-248-118, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-699, PC 285 928,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel velkokapacitní rychlovarný Promix EPB-200, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-658, PC 1 233 322,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Fritéza 2X 9L 500/800 CE-158-169, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-698, PC 239 269,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0913/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: 

 • Stůl operační, inv. číslo 000-000-001-243, rok výroby 1996, pořizovací cena 866 748,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 

 • Stůl operační, inv. číslo 000-000-001-243, rok výroby 1996, pořizovací cena 866 748,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0914/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Pistole proplachovací Selecta, inv. číslo 005-000-000-718, rok výroby (r. v.) 1993, pořizovací cena (PC) 11 213,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Vozík pro anestezii, inv. č. 005-000-000-859, r. v. 1998, PC 83 572,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační Valleylab, inv. č. 005-000-000-887, r. v. 1999, PC 130 241,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-986, r. v. 2003, PC 52 395,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-988, r. v. 2003, PC 61 683,50 Kč, ZC  0,- Kč;
 • Systém antidekubitní Ardo-Softurn, inv. č. 005-000-000-999, r. v. 2004, PC 73 249,60 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku Koryna, inv. č. 005-000-001-186, r. v. 2000, PC 108 163,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku, inv. č. 005-000-001-170, r. v. 1998, PC 20 400,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava skříněk spodních s dřezem, inv. č. 005-000-000-855, r. v. 1998, PC 62 735,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Pistole proplachovací Selecta, inv. číslo 005-000-000-718, rok výroby (r. v.) 1993, pořizovací cena (PC) 11 213,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Vozík pro anestezii, inv. č. 005-000-000-859, r. v. 1998, PC 83 572,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační Valleylab, inv. č. 005-000-000-887, r. v. 1999, PC 130 241,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-986, r. v. 2003, PC 52 395,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-988, r. v. 2003, PC 61 683,50 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Systém antidekubitní Ardo-Softurn, inv. č. 005-000-000-999, r. v. 2004, PC 73 249,60 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku Koryna, inv. č. 005-000-001-186, r. v. 2000, PC 108 163,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku, inv. č. 005-000-001-170, r. v. 1998, PC 20 400,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava skříněk spodních s dřezem, inv. č. 005-000-000-855, r. v. 1998, PC 62 735,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0915/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-05, př. 1.


Usnesení 0916/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-06, př. 1.


Usnesení 0917/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-07, př. 1.


Usnesení 0918/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2019-08, př. 1, RK-17-2019-08, př. 2 a RK-17-2019-08, př. 3.


Usnesení 0919/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-09, př. 1.


Usnesení 0920/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-10, př. 1.


Usnesení 0921/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-11, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2018 v termínu do 31. 5. 2019 dle materiálu RK-17-2019-11, př. 1;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2019-11, př. 2.


Usnesení 0922/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 2 327 009 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 067 009 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-17-2019-12, př. 1.


Usnesení 0923/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2019-13, př. 1 a RK-17-2019-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 220 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 220 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 220 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0924/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 092 740 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 092 740 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 0925/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Komenského 1333/10, 58601 Jihlava, IČO: 00094854, o částku 75 000 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s rezidencí francouzských výtvarníků na Vysočině.


Usnesení 0926/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-17-2019-16, př. 1.


Usnesení 0927/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2019-17, př. 1;

doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina, za podmínky, že Kraj Vysočina nabude zařízení specifikované v materiálu RK-17-2019-17, př. 2 do vlastnictví, rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-17-2019-17, př. 2;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina upravit text materiálu RK-17-2019-17, př. 2 dle případných připomínek Krajského ředitelství policie České republiky v rozsahu, který nezmění předmět a účel smlouvy.


Usnesení 0928/17/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

oznámení Ing. Jana Míky o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-18, př. 1;

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-18, př. 2upr1.


Usnesení 0929/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2018 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-17-2019-19, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést v termínu do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-19, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 15 133 652,73 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2019;

bere na vědomí

zprávu o činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;


Usnesení 0930/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019 podle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 45 200 000 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 45 200 000 Kč z důvodu změny stanovené výše příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
 • snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 45 200 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 45 200 000 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku;
 • pořizování nemovitých věcí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-17-2019-20, př. 1upr1, investiční části plánu;
 • návrh upraveného rozpisu čerpání neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje k financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-17-2019-20, př. 2;

stanoví

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 263 000 000 Kč;

zmocňuje

- ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru; 

- Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovité věci a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1, investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. 6. 2019 a za 2. pololetí do 31. 10. 2019;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2019 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.


Usnesení 0931/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV02433.0013 dle materiálu RK-17-2019-21, př. 2.


Usnesení 0932/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016 dle materiálu RK-17-2019-22, př. 2.


Usnesení 0933/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-23, př. 1;
 • rozhodnout  uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-23, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-23, př. 2.


Usnesení 0934/17/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-17-2019-24, př. 1 , RK-17-2019-24, př. 2, RK-17-2019-24, př. 3, RK-17-2019-24, př. 4, RK-17-2019-24, př. 5RK-17-2019-24, př. 6;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2019-24, př. 5RK-17-2019-24, př. 6.


Usnesení 0935/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na služby II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) dle materiálu RK-17-2019-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat účastníkům zadávacího řízení písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) a uveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek ve lhůtě stanovené zákonem.


Usnesení 0936/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč dle materiálu RK-17-2019-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2019-26, př. 2.


Usnesení 0937/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 510,80 Kč v souvislosti s druhou  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0938/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s  Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu RK-17-2019-28, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu RK-17-2019-28, př. 3;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu: 

 • žádosti o převod příslušné části z prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“.


Usnesení 0939/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektu „Specializované služby 2019“ v rámci grantu „Knihovna 21. století" ve  výši 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu „Specializované služby 2019“.


Usnesení 0940/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2019-30, př. 1, kterým se předmět zdanitelného nájmu upravuje o náklady spojené s dokončením technického zhodnocení budovy č.p. 295;
 • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2019-30, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu.


Usnesení 0941/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Ujčov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2019-31, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a nájemce a Českou republikou, kde je právo svěřeno státnímu podniku Lesy České republiky, s.p. na straně pronajímatele smlouvu nájemní dle materiálů RK-17-2019-31, př. 2, RK-17-2019-31, př. 3 a RK-17-2019-31, př. 4.


Usnesení 0942/17/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0943/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako oprávněným na pozemku par. č. 187/16 v k. ú. Měřín v rozsahu dle materiálů RK-17-2019-33, př. 1 a RK-17-2019-33, př. 2.


Usnesení 0944/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1549/5 v k.ú. a obci Rapotice ze dne 15. 8. 2016 uzavřené mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Krajem Vysočina.


Usnesení 0945/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 3795 v k.ú. a obci Osová Bítýška ze dne 28. 2. 2019 uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace na straně investora, firmou E.ON Distribuce, a. s. na straně oprávněného a Krajem Vysočina na straně povinného.


Usnesení 0946/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 218/3 a par. č. 218/4 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě OM 490/2018 ze dne 11. 6. 2018 mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a Krajem Vysočina.


Usnesení 0947/17/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0948/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ smlouvu o zřízení služebnosti č. 992/2019-SML Vysočina ve znění dle materiálu RK-17-2019-38, př. 1, mezi oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným, za cenu 1 650 Kč + 21 % DPH;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-38, př. 2.


Usnesení 0949/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2019-39, př. 1 a RK-17-2019-39, př. 2.


Usnesení 0950/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2019-40, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“.


Usnesení 0951/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 3 113 618,34 Kč (121 916,22 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 103 822,69 €.


Usnesení 0952/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje 

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-42, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 3;  

doporučuje 

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-42, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 6.


Usnesení 0953/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-17-2019-43, př. 2.


Usnesení 0954/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2019-44, př. 5 a RK-17-2019-44, př. 6.


Usnesení 0955/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2019-45, př. 7, RK-17-2019-45, př. 8 a RK-17-2019-45, př. 9.


Usnesení 0956/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem dle materiálu RK-17-2019-46, př. 1.


Usnesení 0957/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2019-47, př. 1.


Usnesení 0958/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2019-48, př. 1.


Usnesení 0959/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0960/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Obnovitelné zdroje energie o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 22 949 993,70 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Školní statek Humpolec o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52 888 739,48 Kč.


Usnesení 0961/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 930 246,50 Kč.


Usnesení 0962/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0963/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-17-2019-53, př. 1. a RK-17-2019-53, př. 2.


Usnesení 0964/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-17-2019-54, př. 1 za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a v materiálu RK-17-2019-54, př. 4;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést v termínu do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;
 • řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2018 uvedených v materiálu RK-17-2019-54, př. 3.


Usnesení 0965/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-17-2019-55, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-17-2019-55, př. 2 za první monitorovací období projeku Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0966/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2019-56, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a  nočních stolků" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2019-56, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-17-2019-56, př. 1.


Usnesení 0967/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 324  506,14 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 290 347,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 34  158,54 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 324  506,14 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.


Usnesení 0968/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 187 588,51 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“


Usnesení 0969/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 449 960 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2019;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 335 821 Kč.


Usnesení 0970/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 2. 2019 Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci, IČO 61737500, se sídlem Špitální 46, Telč, vratku poskytnuté dotace v celkové výši 1 367 000 Kč dle materiálu RK-17-2019-60, př. 1 s termínem vrácení do 30-ti dnů od vyplacení druhé splátky dotace.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz