Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 37/2019

Usnesení 2121/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 838 945 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 945  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 750 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zajištění identitních služeb vůči sdíleným aplikacím Kraje Vysočina" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Licence Windows server 2019 DC" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 945 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna klíčových síťových prvků" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "eNeschopenka pro NHB" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019".


Usnesení 2122/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 572 707 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 288 326  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 284 381 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 42 027 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Stanice pro zvýšení kvality propagace a prezentace MVHB" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 148 916 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Prezenční technika do velké zasedací místnosti nemocnice" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 93 438 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení plotrové tiskárny na velkoformátové tisky" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 138 465 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění výuky a podpora technického, přírodovědného a jazykového vzdělávání na GyOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 861 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Grafické monitory, kvalitní síť na PC učebnách" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".


Usnesení 2123/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 489 887 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 61 264  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 623 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 247 500 Kč u Krajské knihovny Vysočiny na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečné úložiště dat v síti" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  51 123 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Server pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  130 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Identity management systém" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  61 264 Kč u Gymnázia Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření WiFi sítě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".


Usnesení 2124/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 063 962 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 74 758 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 989 204 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  118 428 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Monitorovací sytém" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 163 350 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Úprava NIS AMIS*H Patient Summary pro NIX-ZD" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 823 Kč u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace, bezpečné zálohování" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 94 950 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 16 500 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Expediční systém pro masnou výrobu" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 160 798 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "AMIS*H, Patient Summary" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 250 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace virtualizační platformy ZZS" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 855 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 14 145 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace učebny ICT VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 44 113 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Antivirus" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".


Usnesení 2125/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.


Usnesení 2126/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 2127/37/2019/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina zajistit bezpečnost procesu vystavování eNeschopenek za použití povinného elektronického podpisu nebo elektronické identity.


Usnesení 2128/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-37-2019-09, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 2129/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 2130/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-11, př. 1.


Usnesení 2131/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-12, př. 1.


Usnesení 2132/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-13, př. 1, RK-37-2019-13, př. 2, RK-37-2019-13, př. 3, RK-37-2019-13, př. 4, RK-37-2019-13, př. 5 a RK-37-2019-13, př. 6.


Usnesení 2133/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-14, př. 1 a RK-37-2019-14, př. 2.


Usnesení 2134/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-15, př. 1.


Usnesení 2135/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-16, př. 1.


Usnesení 2136/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 310 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 310 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 310 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na stabilizaci protihlukové stěny včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 2137/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 136 677 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 677 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 136 677 Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s vyššími náklady na akci Rekonstrukce budovy onkologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 18. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu zvýšených nákladů na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.


Usnesení 2138/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 72 002 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 72 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 105 000 Kč (ÚZ 35015 - 95 000 Kč, ÚZ 35019 - 10 000 Kč) původně určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 105 000 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2139/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 152 550 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 151 500 Kč určenou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 500 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací o částku 1 050 Kč.


Usnesení 2140/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
 • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
 • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 2141/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
 • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
 • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 2142/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
 • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
 • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem a odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

 • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
 • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
 • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
 • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč.


Usnesení 2143/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly a s odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč.


Usnesení 2144/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2019-25, př. 1.


Usnesení 2145/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina:

 1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 2).


Usnesení 2146/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dle materiálu RK-37-2019-27, př. 1.


Usnesení 2147/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-28, př. 1.


Usnesení 2148/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-29, př. 1.


Usnesení 2149/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-30, př. 1.


Usnesení 2150/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-31, př. 1.


Usnesení 2151/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1.


Usnesení 2152/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty;
 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 320 000 Kč;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí


Usnesení 2153/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 4/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-37-2019-34, př. 1 z účetnictví kraje.


Usnesení 2154/37/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k: 

 • 1. 1. 2020 na 478 zaměstnanců
 • 1. 2. 2020 na 479 zaměstnanců
 • 1. 3. 2020 na 480 zaměstnanců;

bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1.  1. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.


Usnesení 2155/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2019-36, př. 1.


Usnesení 2156/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina sklářská“;

ukládá

Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu zajistit v první polovině roku 2020 prezentační akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava.


Usnesení 2157/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 98 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 552 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;

ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč projekt „Čistá mobilita SPŠT“ realizovat nejpozději do 30. 5. 2020.


Usnesení 2158/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:

 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 1 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2";
 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 2 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1"; 
 • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 3 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba".


Usnesení 2159/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Velký Rybník, se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515931, dle materiálu RK-37-2019-40, př. 1.


Usnesení 2160/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

souhlasí s návrhem Pardubického kraje spočívajícím v pořízení 7 nových jednotek typu DMU 120 k zajištění provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2019-41, př. 1.


Usnesení 2161/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-42, př. 1, RK-37-2019-42, př. 2, RK-37-2019-42, př. 3, RK-37-2019-42, př. 4, RK-37-2019-42, př. 5, RK-37-2019-42, př. 6RK-37-2019-42, př. 7.


Usnesení 2162/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1

ukládá

odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1, všem příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a dotčeným odborům a oddělením krajského úřadu.


Usnesení 2163/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2164/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 30. 6. 2020.


Usnesení 2165/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2166/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2167/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2168/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce podlahy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava podlahy tělocvičny“.


Usnesení 2169/37/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK ze dne 18.11.2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24,př.1 se nahrazuje materiálem RK-37-2019-50, př. 1.


Usnesení 2170/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností GMtech s.r.o. IČ 02006154 se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 na straně zhotovitele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností CleverMaps, a.s. na straně zhotovitele dle materiálu RK-37-2019-51, př. 1.


Usnesení 2171/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi NPK Europe Mfg. s.r.o., č. p. 85, 59441 Uhřínov a Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2019-52, př. 1.


Usnesení 2172/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 362 740 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.


Usnesení 2173/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2174/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2019-55, př. 1.


Usnesení 2175/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2019-56, př. 1 a RK-37-2019-56, př. 2.


Usnesení 2176/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1.


Usnesení 2177/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-37-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-37-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČO 255 95 946 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2178/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-37-2019-59, př. 2.


Usnesení 2179/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1, včetně vrácení přeplatku poskytovateli dotace ve výši 91 322,49 Kč;
 • informaci o tom, že Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, nepožádal o proplacení vlastního podílu na financování projektu ve výši 182 726,25 Kč podle usnesení 2314/40/2017/RK.


Usnesení 2180/37/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-61, př. 1upr1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.


Usnesení 2181/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-37-2019-62, př. 1.


Usnesení 2182/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 9 340,23 Kč dle materiálu RK-37-2019-63, př. 1.


Usnesení 2183/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 330 000,00 Kč dle materiálu RK-37-2019-64, př. 1.


Usnesení 2184/37/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-65, př. 2;

schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu č. 4 dle materiálů RK-37-2019-65, př. 1 a RK-37-2019-65, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů a příloh Závěrečné zprávy o realizaci se Žádostí o platbu, které jsou vyžadovány poskytovatelem dotace, včetně dokumentů pro závěrečné vyhodnocení projektu.


Usnesení 2185/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 267 266,00 Kč.
  • Polná 1 - hodnota 77 236,21 Kč,
  • Polná 2 - hodnota 76 902,89 Kč,
  • Polná DS - hodnota 107 326,90 Kč,
  • Měřín 1 - hodnota 2 900,00 Kč,
  • Měřín 2 - hodnota 2 900,00 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 267 266,00 Kč.


Usnesení 2186/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2019-67, př. 2;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2019-67, př. 3.


Usnesení 2187/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3  695  535,20 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.


Usnesení 2188/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 14 575 278,65 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.


Usnesení 2189/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 260 680 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 668 040 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 014 600 Kč;

   o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 2190/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 065 482,00Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.


Usnesení 2191/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 929 556,38 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".


Usnesení 2192/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-37-2019-73, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1690/26/2018/RK a č. 0140/02/2019/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-37-2019-73, př. 2.


Usnesení 2193/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory o částku 100 000 Kč a § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 130 000 Kč;
 • aktualizované finanční, investiční a odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 234 450 Kč u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace  určenou na úhradu provozních nákladů;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019:

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.


Usnesení 2194/37/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 100 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 100 000 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935, ve výši 100 000 Kč na provoz denního stacionáře dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2.


Usnesení 2195/37/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1241/21/2019/RK;

rozhoduje

 • nerealizovat projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ za podmínek stanovených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu“;
 • podat projektovou žádost s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-77, př. 3, RK-37-2019-77, př. 4 a RK-37-2019-77, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP.

schvaluje

znění žádosti o odstoupení dle materiálu RK-37-2019-77, př. 6.


Usnesení 2196/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2019-78, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „PR Havranka – asanační opatření“ a v materiálu RK-37-2019-78, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL Havranka – asanační opatření“.


Usnesení 2197/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2019-79.


Usnesení 2198/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.


Usnesení 2199/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-81, př. 11, RK-37-2019-81, př. 12, RK-37-2019-81, př. 13, RK-37-2019-81, př. 14, RK-37-2019-81, př. 15 a RK-37-2019-81, př. 17.


Usnesení 2200/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-37-2019-82, př. 1 a RK-37-2019-82, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2201/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-83, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-83, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-37-2019-83, př. 1RK-37-2019-83, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2202/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-37-2019-84, př. 1 a RK-37-2019-84, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2203/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-85, př. 1 a RK-37-2019-85, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-85, př. 1.


Usnesení 2204/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-86, př. 1 a RK-37-2019-86, př. 2.


Usnesení 2205/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-87, př. 1, RK-37-2019-87, př. 2 a RK-37-2019-87, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.


Usnesení 2206/37/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plán konceptu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2019-88, př. 1.


Usnesení 2207/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje obci Třeštice, se sídlem Třeštice 19, 588 56 Telč, IČO: 42634547 ve výši 75 000 Kč dle materiálu RK-37-2019-89, př. 1.


Usnesení 2208/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu) rozpočtu kraje o přijaté prostředky od Evropské komise ve výši 44 345,88 Kč na výdaje spojené se studijní zahraniční návštěvou realizovanou v rámci programu TAIEX.


Usnesení 2209/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.


Usnesení 2210/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-92, př. 1.


Usnesení 2211/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 412 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 138 000 Kč.


Usnesení 2212/37/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2213/37/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-95, př. 1.


Usnesení 2214/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí


Usnesení 2215/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-37-2019-97, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-37-2019-97, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-37-2019-97, př. 2.


Usnesení 2216/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-37-2019-98, př. 1.


Usnesení 2217/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3127 – Střední školy ve výši 2 318 180 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 767 767 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 085 947 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 927 576 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 767 767 Kč;
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 1 390 604 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-37-2019-99.


Usnesení 2218/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v celkové výši 150 542,22 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) v celkové výši 125 443 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 47 067 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 714 373 Kč, § 3127 – Střední školy ve výši 2 922 167 Kč a § 3113 – Základní školy ve výši 58 431 Kč, UZ 33077) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v celkové výši 3 742 038 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3.


Usnesení 2219/37/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, IČO 60126671 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 46 117 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 46 117 Kč, na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;
 • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 61 054 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 61 054 Kč, na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;
 • u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 179 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 109 179 Kč, na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;
 • u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 520 984 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 520 984 Kč, na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.


Usnesení 2220/37/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením krmného vozu STORTI HUSKY DS 90, inventární číslo DM4536-486106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 740 000 Kč, zůstatková cena 453 188 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-37-2019-102.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz