Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 06/2018

Usnesení 0654/06/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0655/06/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě vyhlášené usnesením č. 1330/20/2018/RK;

deklaruje

že o předložených nabídkách rozhodne 6. 11. 2018.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz