Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0078/02/2019/ZK

Usnesení: 0078/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-02
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz