Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0080/02/2019/ZK

Usnesení: 0080/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-04
Zastupitelstvo kraje
uděluje

cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2019-04, př. 1Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz