Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0081/02/2019/ZK

Usnesení: 0081/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-05
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit "Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost" za rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-05, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz