Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0082/02/2019/ZK

Usnesení: 0082/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-06
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz