Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0083/02/2019/ZK

Usnesení: 0083/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-07
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz