Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0086/02/2019/ZK

Usnesení: 0086/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-73
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz