Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0087/02/2019/ZK

Usnesení: 0087/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-74
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz