Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0089/02/2019/ZK

Usnesení: 0089/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-09
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu ZK-02-2019-09, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz