Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0090/02/2019/ZK

Usnesení: 0090/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-10
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018 dle materiálu ZK-02-2019-10, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz