Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0091/02/2019/RK

Usnesení: 0091/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-08
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-08, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz