Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0091/02/2019/ZK

Usnesení: 0091/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-11
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-11, př. 1upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz