Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0092/02/2019/RK

Usnesení: 0092/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-09
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-09, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz