Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0093/02/2019/ZK

Usnesení: 0093/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-13
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1025 m2 oddělený z par. č. 2414/2, všechny dle geometrického plánu č. 4007-117/2018, pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par. č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1305 m2 oddělený z par. č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par. č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7066 m2 oddělený z par. č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par. č. 2421/6, všechny dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemek par. č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č.  2421/2 a pozemek par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, oba dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje

Dodatek č. 1821 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-13, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz