Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0095/02/2019/ZK

Usnesení: 0095/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-15
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-15, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz