Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0096/02/2019/RK

Usnesení: 0096/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-13
Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018“ ve složení dle materiálu RK-02-2019-13, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz