Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0096/02/2019/ZK

Usnesení: 0096/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-16
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-02-2019-16, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz