Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0097/02/2019/ZK

Usnesení: 0097/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-17
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2019-17, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz