Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0098/02/2019/ZK

Usnesení: 0098/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-18
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-18, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz