Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0099/02/2019/RK

Usnesení: 0099/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-16
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

  • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
  • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-02-2019-16, př. 2;
  • převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO 04417909 ve výši 1 700 000 Kč na realizaci projektu „Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3;
  • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz