Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0099/02/2019/ZK

Usnesení: 0099/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-19
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 186-78/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

schvaluje

Dodatek č. 1824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-19, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz