Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0100/02/2019/ZK

Usnesení: 0100/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-20
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č.  2099/10 o  výměře 249 m2, par. č.  2099/11 o výměře  189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1825 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz