Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0101/02/2019/ZK

Usnesení: 0101/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-21
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
schvaluje

dodatek č. 1826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-21, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz