Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0103/02/2019/ZK

Usnesení: 0103/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-23
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710  z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky;

schvaluje

Dodatek č. 1827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-23, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz