Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0104/02/2019/RK

Usnesení: 0104/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-20
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2019 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na realizaci investičních akcí dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zařadit akce dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2 do připravovaného finančního plánu na rok 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz