Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0106/02/2019/ZK

Usnesení: 0106/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-26
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ převést darem část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz