Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0107/02/2019/RK

Usnesení: 0107/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-23
Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu dle materiálu RK-02-2019-23, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz